SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
2
8
1
0
0
Tin tức sự kiện 03 Tháng Giêng 2013 8:15:00 SA

(TTTP) Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình: Nhiệt liệt biểu dương thành tích nổi bật năm 2012 của ngành Thanh tra thành phố.

 

    Đó là nhận xét, đánh giá của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013 của ngành Thanh tra thành phố, được tổ chức vào ngày 28/12/2012.

     Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

     Trong năm 2012, khiếu nại, tố cáo (KNTC) riêng lẻ và đông người trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm tuy nhiên KN đông người vẫn còn diễn biến phức tạp, một số dự án tiếp tục dự báo có khả năng phát sinh khiếu kiện đông người, thái độ gay gắt, không hợp tác, tạo áp lực đối với các cơ quan chức năng. Nội dung KN chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, tái định cư khi bị thu hồi đất  tại các dự án. Trước tình hình trên, UBNDTP đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh, chủ động phối hợp, rà soát các vụ việc KN phức tạp, gay gắt, đông người, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng công dân vẫn tiếp tục KNTC để tập trung phân loại tính chất, xác định trách nhiệm cơ quan thụ lý, cơ quan phối hợp. Từ đó cơ quan chức năng xây dựng  kế hoạch, tiến độ và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể. Chính vì vậy, KN đông người đã từng bước được kiểm soát, không phát sinh điểm "nóng", không phức tạp thêm tình hình làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố.

    Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBNDTP về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2012, ngành TTTP thực hiện 239 cuộc thanh tra tại 435 đơn vị, trong đó TTTP 53 cuộc, thanh tra sở, ngành 55 cuộc, Thanh tra quận, huyện 131 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng là đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước trong doanh nghiệp, thu chi ngân sách quận-huyện, quản lý tài chính tại các Ban bồi thường quận, huyện, quản lý sử dụng đất đai, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 215,207 tỷ đồng, sai phạm trong quản lý sử dụng 118.932m2 đất. Ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền 71,158 tỷ đồng, 118.932m2 đất; kiến nghị cơ quan khác xử lý 5,412 tỷ đồng, kiến nghị cơ quan thuế quyết định truy thu 1,035 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 106 tập thể, 85 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 490 triệu đồng, với 294 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn ngành đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 42,793 tỷ đồng và 61.442m2 đất, 155 kiến nghị chấn chỉnh quản lý được thực hiện, đã xử lý 10 tập thể, 34 cá nhân sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc vi phạm pháp luật.

    Trong năm qua, ngành TTTP triển khai 93 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, KNTC, phòng chống tham nhũng (PCTN) tại 326 đơn vị, giúp lãnh đạo quận, huyện, sở, ngành nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật KNTC và các biện pháp khắc phục trong công tác PCTN.

Điểm nổi bật là thanh tra chuyên ngành thực hiện 2.851 cuộc thanh tra và 37.954 lượt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 53.320 đơn vị, cá nhân sai phạm, đã ban hành 41.513 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 100,141 tỷ đồng, kiến nghị xử phạt 22,058 tỷ đồng, phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế 19,259 tỷ đồng, 3.569m2 đất; kiến nghị thu hồi 19,259 tỷ đồng và 3.569m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 114 tập thể, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Hiện các đơn vị, cá nhân sai phạm đã nộp ngân sách 98,594 tỷ đồng, thu hồi 3.569m2 đất. Ngoài ra, ngành TTTP kiểm tra, rà soát 85 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kết quả đã thu 12,159 tỷ đồng, 115m2 đất từ các Đoàn thanh tra các năm trước.

    Giải quyết KN đạt tỷ lệ 86%

    Số liệu thống kê cho thấy, năm 2012, toàn thành phố tổ chức tiếp 47.691 lượt công dân, tăng 1,6% so với năm trước và 77 đoàn đông người, giảm 18% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành TTTP tổ chức và tham gia tiếp 10.839 lượt người, tăng 23% so với cùng kỳ, với 17 đoàn đông người giảm 37% so với năm 2011. Toàn thành phố xử lý 16.692 đơn KNTC, giảm 7,4% so với năm trước, riêng ngành TTTP xử lý 9.111 đơn KNTC, giảm 3,3% so với cùng kỳ.

 Với khối lượng công việc rất lớn trong khi nhân sự còn hạn chế nhưng ngành TTTP tham mưu giải quyết 2.857/3.322 đơn KN thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 86%, tham mưu giải quyết 207/222 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 93,2%.

Thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP của thanh tra Chính phủ, thành phố đã tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết 84 vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, với kết quả như sau: 32 vụ việc chấm dứt xem xét, 24 vụ việc đã có phương án giải quyết thống nhất giữa Trung ương và địa phương cần rà soát lại, 17 vụ việc thành phố đang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền và 11 vụ việc Bộ, ngành Trung ương đang giải quyết quyết.

Về công tác PCTN, ngành TTTP triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN tại các sở, ngành và địa phương, giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng thực trạng của công tác PCTN và kịp thời khắc phục các yếu kém, thiếu sót; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước gắn với thực hành tiết kiệm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp về PCTN.

Cơ quan thanh tra các cấp đã tham mưu cho UBNDTP, quận, huyện, sở, ngành tổng kết công tác PCTN, lãng phí năm 2011, xây dựng chương trình công tác năm 2012; củng cố hoạt động Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc và các cơ quan chuyên trách PCTN; triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, lãng phí; giải quyết đơn thư KNTC, xử lý bộ, công chức (CBCC) có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Trong năm 2012, qua thanh tra, giải quyết KNTC, toàn ngành TTTP phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng cần xử lý, kiến nghị và đã thu hồi 51.500.000 đồng, kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

 Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, ngành TTTP trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012: Tặng cờ thi đua của UBNDTP cho Phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo số 3, Quyết định của UBNDTP công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 9 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 5 cá nhân, Bằng khen của UBNDTP cho 3 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc 2 năm (20112- 2012).

     Nhiệm vụ trong tâm 2013

     Theo Phó Chánh TTTP Lê Văn Hùng, về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành TTTP là: Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tập trung vào các nội dung: Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất. Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về thực hiện pháp luật Thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Toàn ngành TTTP nỗ lực, tập trung cho công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, giải quyết kịp thời các vụ việc KN đông người; giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng kéo dài, giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI , Luật PCTN, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 của UBNDTP.

  Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thanh tra, Luật KN, Luật Tố cáo, Luật PCTN, các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của CBCC và nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố...

     Các giải pháp.

     Trên cơ sở các nội dung chương trình, kế hoạch được Chủ tịch UBNDTP phê duyệt năm 2013, ngành TTTP bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Thành ủy, HĐND, UBNDTP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động tạo nguồn lực để phục vụ tốt cho việc triển khai Dự án tăng cường năng lực tổng thể ngành TTTP.

 Nâng cao tính định hướng chính trị trong xây dựng các chương trình, bảo đảm tính khả thi trong các kế hoạch thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tạo sự chủ động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tác động thuận lợi đến sự phát triển của thành phố.

Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBCC; kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách công vụ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết hợp với việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi họp mặt, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

 Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của cơ quan TTTP, đảm bảo đúng thời gian, trình tự quy định pháp luật.

    Phát biểu tại buổi lễ tổng kết của ngành TTTP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về thanh tra kinh tế- xã hội, tham mưu giải quyết KNTC và PCTN của ngành TTTP trong năm 2012. Trong đó, công tác thanh tra kinh tế- xã hội của ngành TTTP mang tính đặc thù, chịu áp lực rất lớn nhưng CBCC ngành TTTP đã nỗ lực, vượt khó, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 215 tỷ đồng, kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân sai phạm. Kết qủa đạt được của ngành TTTP là rất đáng trân trọng, là cố gắng rất lớn, tạo niềm tin trong nhân dân. Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành TTTP, về thanh tra trách nhiệm, về tham mưu giải quyết KNTC, kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài...với kết quả còn khiên tốn, chất lượng chưa cao. Có  vụ việc giải quyết KN làm chưa đúng quy trình, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, thuyết phục người dân hiểu rõ để chấp hành các quyết định giải quyết KN thấu tình đạt lý, đúng pháp luật; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, có dự án dân không đồng tình, dẫn tới khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

 

 

 

Về định hướng công tác năm 2013, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Chiến Bình đề nghị TTTP quan tâm triển khai tốt chương trình, kế hoạch trình công tác ngay từ đầu năm, chủ động lập kế hoạch, phương án được phê duyệt theo từng thời gian, chú ý nâng cao chất lượng công tác thanh tra trách nhiệm, tham mưu giải quyết KNTC.

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ và  Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, trong quý 1/2013 thành phố phải có phương án giải quyết dứt điểm 84 vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố .

 Vấn đề ngành TTTP cần quan tâm là thành phố có trên 20 dự án có khả năng phát sinh khiếu kiện đông người, do đó ngành phải chủ động dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy, UBND các cấp để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, không phát sinh điểm "nóng" về KNTC.

TTTP cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thanh tra viên cho các quận, huyện, nhất là các huyện ngoại thành, quy hoạch cán bộ chú ý trước mắt và lâu dài, luân chuyển cán bộ để cọ xát với thực tiễn, phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố.

Một vấn đề quan trọng là ngành TTTP coi trọng nâng cao đạo đức của của CBCC thanh tra, có bản lĩnh, vững vàng về nghiệp vụ, tiếp tục xây dựng văn hóa thanh tra cho CBCC, phải gần dân, hiểu dân, ứng xử phù hợp với dân, với đồng nghiệp.

Phó Tổng Thanh tra chúc CBCC ngành TTTP bước vào năm 2013 tự tin, phấn khởi, có khí thế mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013, xứng đáng với ngành Thanh tra của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

 

Ảnh- Quang cảnh hội nghị tổng kết

 

 

 

 

 

Ngô Quang Tâm


Số lượt người xem: 5448    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm