SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
9
3
2
2
5
8

Đính kèm Thông báo số 60/TB-TTTP-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Thành phố

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ...

Thực hiện Thông báo số 34/TB-TTTP-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các ...

Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TTTP-VP của Thanh tra Thành phố về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; ngày 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với 20 đồng chí công chức thuộc Thanh tra Thành phố. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo ...

Đính kèm Thông báo số 52/TB-TTTP-VP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố

Đính kèm Thông báo số 49/TB-TTTP-VP, số 50/TB-TTTP-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố

Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng; làm ...

(TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Tại buổi họp mặt, cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố được dịp ôn lại lịch sử ngày sinh của Bác, được xem những gương điển hình, tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng của Bác qua đoạn phim ...
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)
  (TTTP) TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017  (18/10)
  (TTTP) Tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể sẽ hạn chế “chạy chức, chạy quyền”  (28/08)

Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ...
  Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2  (27/06)
  Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022  (27/06)
  Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2022  (20/05)
Tìm kiếm