SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
7
5
3
3

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công chức liên quan ở địa phương tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét việc trả lời phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân

Thông báo Kết luận thanh tra về toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thông mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư. (Đính kèm Thông báo số 107/TB-TTTP-P7 ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây)

Thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Sở Tư pháp (niên độ năm 2020-2021)

Thực hiện Kế hoạch số 5473/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức pháp luật phòng, chống tham nhũng đến đội ngũ công chức, viên chức, nhân dân ...

Vui lòng truy cập đường link sau để tham nha Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" đường link: tại đây.

Nhằm ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, qua đó góp phần động viên, khích lệ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận gắn với việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

(TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Tại buổi họp mặt, cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố được dịp ôn lại lịch sử ngày sinh của Bác, được xem những gương điển hình, tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng của Bác qua đoạn phim ...
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)
  (TTTP) TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017  (18/10)
  (TTTP) Tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể sẽ hạn chế “chạy chức, chạy quyền”  (28/08)

Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Thông báo số 67/TB-TTTP-VP ngày 20 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất ...
  Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (27/06)
  Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2  (27/06)
  Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022  (27/06)
Tìm kiếm