SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
6
0
1
9
6

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa ...

Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; để động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, làm ...

Tiếp nối những kết quả đã đạt được của năm 2022, kế thừa những thành tựu đã đạt được; đồng thời phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cùng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Ngành, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thanh tra trong ...

Thông báo số 43/TB-TTTP-P6 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. (đính kèm Thông báo số 43/TB-TTTP-P6 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Thành phố, xem chi tiết ...

Hưởng ứng cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 110-KH/ĐUK ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Đảng ủy Khối; ngày 30 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 734-KH/ĐU tổ chức cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí ...

Thông báo số 41/TB-TTTP ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Thành phố ề việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. (Đính kèm Thông báo số 41/TB-TTTP, xem chi tiết tại đây)

Thông báo số 38/TB-TTTP-P6 ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc góp vốn vào Công ty CP cao su Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện dự án trồng cao su tại Lào của các cổ đông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố (Đính kèm Thông báo số 38/TB-TTTP-P6 ngày ...

Thông báo kết luận thanh tra về việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đính kèm Thông báo 22/TB-TTTP-P3 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Thành phố, xem chi tiết tại đây)

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 777-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai rà soát, bổ ...

TIN NỔI BẬT
Điểm tin khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa ...
  (TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  (18/05)
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)
  (TTTP) TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017  (18/10)

Điểm tin về phát động các phong trào thi đua
Tiếp nối những kết quả đã đạt được của năm 2022, kế thừa những thành tựu đã đạt được; đồng thời phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cùng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Ngành, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thanh tra trong ...
  Điểm tin công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (24/03)
  Điểm tin Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố theo Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  (21/02)
  Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh  (05/09)
■  Điểm tin khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh  (19/05)
■  Điểm tin Họp mặt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023  (19/05)
■  Điểm tin về phát động các phong trào thi đua  (18/05)
■  Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  (18/05)
■  Điểm tin trao giải cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố  (18/05)
■  Thông báo về việc công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính  (15/05)
■  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc góp vốn vào Công ty CP cao su Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện dự án trồng cao su tại Lào của các cổ đông trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố  (28/04)
■  Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 9  (27/04)
 
Tìm kiếm