SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
6
3
1

Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đính kèm Thông báo sô 02/TB-TTTP-P1 ngày 31 tháng 01 năm 2023 của ...

Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn ...

Thông báo Kết luận Thanh tra về thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hoá và Thể thao tại phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) Đính kèm Thông báo số 108/TB-TTTP-P4 ngày 09 tháng 12 năm 2022, vui lòng xem chi tiết tại đây

Thông báo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn Quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Quận Tân Phú làm chủ đầu tư; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Quận ...

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, thiết thực thực hiện nội dung “không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên” trong phong trào ...

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công chức liên quan ở địa phương tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét việc trả lời phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân

Thông báo Kết luận thanh tra về toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thông mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư. (Đính kèm Thông báo số 107/TB-TTTP-P7 ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây)

Thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Sở Tư pháp (niên độ năm 2020-2021)

(TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Tại buổi họp mặt, cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố được dịp ôn lại lịch sử ngày sinh của Bác, được xem những gương điển hình, tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng của Bác qua đoạn phim ...
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)
  (TTTP) TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017  (18/10)
  (TTTP) Tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể sẽ hạn chế “chạy chức, chạy quyền”  (28/08)

Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Thông báo số 67/TB-TTTP-VP ngày 20 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất ...
  Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (27/06)
  Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2  (27/06)
  Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022  (27/06)
Tìm kiếm