SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
6
7
1
2
0

Đính kèm Thông báo số 52/TB-TTTP-VP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố

Đính kèm Thông báo số 49/TB-TTTP-VP, số 50/TB-TTTP-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố

Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng; làm ...

Đính kèm Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ

Đính kèm Thông báo số 01/TB-TTTP-VP ngày 04/01/2022 của Thanh tra Thành phố

(TTTP) HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Sáng nay, ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Tại buổi họp mặt, cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố được dịp ôn lại lịch sử ngày sinh của Bác, được xem những gương điển hình, tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng của Bác qua đoạn phim ...
  (TTTP) Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 - 2018)  (16/05)
  (TTTP) TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017  (18/10)
  (TTTP) Tiêu chuẩn rõ ràng, cụ thể sẽ hạn chế “chạy chức, chạy quyền”  (28/08)

■  Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 6 năm 2022)  (31/05)
■  Video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình  (23/05)
■  Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2022  (20/05)
■  Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025  (20/05)
■  Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xuất sắc năm 2021  (19/05)
■  Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" tại Thành phố Hồ Chí Minh  (18/05)
■  Kế hoạch tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" tại Thanh tra Thành phố  (11/05)
■  Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII); chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; thông tin tình hình nội bộ Nga - Ukraine  (10/05)
 
Tìm kiếm