VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 6  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
4033/UBND-PCNC 06/08/2013 V/v chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.
76/2010/QĐ-UBND 08/10/2010 Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh
39/2010/QĐ-UBND 22/06/2010 Ban hành Quy chế về bảo vệ và khen thưởng
96/2009/QĐ-UBND 21/12/2009 Về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh
60/2009/QĐ-UBND 27/07/2009 Về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tìm kiếm