VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 42
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/2021/TT-TTCP22/03/2021Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2021/TT-TTCP11/03/2021Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
130/2020/NĐ-CP30/10/2020Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
124/2020/NĐ-CP19/10/2020Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
59/2019/NĐ-CP01/07/2019Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
31/2019/NĐ-CP10/04/2019Quy định chi tiết một số điều bà biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
36/2018/QH1420/11/2018Luật Phòng, chống tham nhũng
25/2018/QH1412/06/2018Luật Tố cáo
13/2017/NĐ-CP10/02/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
09/2017/NĐ-CP09/02/2017Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
159/2016/Nđ-CP29/11/2016Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
06/2014/TT-TTCP31/10/2014Quy định quy trình tiếp công dân
07/2014/TT-TTCP31/10/2014Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
05/2014/TT-TTCP16/10/2014Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
04/2014/TT-TTCP 18/09/2014Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
64/2014/NĐ-CP26/06/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.
42/2013/QH1325/11/2013Luật Tiếp công dân
07/2013/TT-TTCP31/10/2013Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
 
Tìm kiếm