VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 49
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
59/2019/NĐ-CP01/07/2019Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
31/2019/NĐ-CP10/04/2019Quy định chi tiết một số điều bà biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
36/2018/QH1420/11/2018Luật Phòng, chống tham nhũng
25/2018/QH1412/06/2018Luật Tố cáo
13/2017/NĐ-CP10/02/2017Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
09/2017/NĐ-CP09/02/2017Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
159/2016/Nđ-CP29/11/2016Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
06/2014/TT-TTCP31/10/2014Quy định quy trình tiếp công dân
07/2014/TT-TTCP31/10/2014Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
05/2014/TT-TTCP16/10/2014Thông tư 05/2014/TT-TTCP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA
04/2014/TT-TTCP 18/09/2014Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
64/2014/NĐ-CP26/06/2014Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính Phủ qui định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra.
42/2013/QH1325/11/2013Luật Tiếp công dân
07/2013/TT-TTCP31/10/2013Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
08/2013/TT/TTCP31/10/2013Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
06/2013/TT-TTCP30/09/2013Quy định về quy trình giải quyết tố cáo
2107/TTCP-C.IV19/09/2013Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai, tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật phòng, chống tham nhũng
2100/KH-TTCP19/09/2013Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn đọng.
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối
 
Tìm kiếm