Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực Thanh tra thành phố
2 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Thanh tra thành phố
3 Thủ tục Phục hồi danh dự Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Thanh tra thành phố
4 Thủ tục thi tuyển công chức Lĩnh vực công chức Thanh tra thành phố
5 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực công chức Thanh tra thành phố
6 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
7 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thanh tra thành phố
8 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
9 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của sở - ngành Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thanh tra thành phố
10 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Thanh tra thành phố
11 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Thanh tra thành phố
12 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
15 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Thanh tra thành phố
16 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Thanh tra thành phố
17 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Thanh tra thành phố
18 Thủ tục thực hiện việc giải trình Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng Thanh tra thành phố
19 Thủ tục tiếp công dân Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
20 Thủ tục xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối20 thủ tục
 
 
Tìm kiếm