Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
4 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối4 thủ tục
 
 
Tìm kiếm