Bỏ qua nội dung chính

THANH TRA

Trang chủ
Bầu cử 2011
Phổ Biến, Tuyên Truyền Pháp Luật Về Khiếu Nại Tố Cáo
  
THANH TRA > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 14 năm trước
pages pages    65 6 năm trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 14 năm trước
Thư viện Kiểu Thư viện Kiểu  Danh sách hệ thống này đã được tạo bởi tính năng Xuất bản tài nguyên để lưu kiểu XSL tuỳ chỉnh và xếp tầng các tờ tính.  73 10 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    3066 2 ngày trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    20 10 tháng trước
MiddleMenuHinhQuangCao MiddleMenuHinhQuangCao    1 13 năm trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    13 10 tháng trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    3 6 năm trước
Thư viện video Thư viện video    2 14 năm trước

  Danh sách

Báo cáo Nội dung và Cấu trúc Báo cáo Nội dung và Cấu trúc  Dùng danh sách các báo cáo để chỉnh sửa các truy vấn xuất hiện trong các giao diện của Công cụ tạo Nội dung và Cấu trúc  7 14 năm trước
CauHinh CauHinh    1 12 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    4 10 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    20 2 năm trước
Đơn vị Đơn vị    1 14 năm trước
GopYDB GopYDB    1226 6 ngày trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    61 6 tuần trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 14 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 14 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 13 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 14 năm trước
Liên hệ new Liên hệ new    702 2 tuần trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 14 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    9 2 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    4 15 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 14 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 14 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 14 năm trước
Tác vụ Quy trình Tác vụ Quy trình   Thư viện hệ thống này được tạo ra bởi tính năng Phát hành nhằm lưu trữ tác vụ quy trình đã được tạo ra trong trang web này.  0 14 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 14 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    17 11 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    2 2 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    13 6 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    10 11 năm trước
VBPL_TW VBPL_TW    40 14 tháng trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 14 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  13 năm trước
Sharepoint Site Phổ Biến, Tuyên Truyền Pháp Luật Về Khiếu Nại Tố Cáo  Phổ Biến, Tuyên Truyền Pháp Luật Về Khiếu Nại Tố Cáo 2 tuần trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thanh Tra Quận - Huyện  2 tuần trước
Sharepoint Site Thanh Tra Sở - Ngành  13 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0