Yêu cầu trên xuất phát từ kết luận thanh tra về việc ôn tập, thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà (Từ Sơn, Bắc Ninh) của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/6/2017. Theo đó, kết luận thanh tra đã làm rõ một số hạn chế, thiếu sót, sai phạm về việc ôn tập, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà và một số đơn vị liên quan.

 

Được biết, Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ vào ngày 16/4/2017 và phối hợp với Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ vào các ngày 12/3/2017 và ngày 26/3/2017.

 

Kết luận Thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào Nguyễn Huy Bằng đã khẳng định, việc Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà phối hợp với các trường nói trên tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ là không đúng đối tượng và không phải do Đề án Ngoại ngữ 2020 giao. 

 

Đồng thời, việc quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà trong công tác tuyển sinh, thu lệ phí không chặt chẽ, tuyển sinh qua nhiều khâu trung gian, hình thức tuyển sinh thiếu công khai. Việc thu lệ phí qua nhiều khâu trung gian, một số học viên phải nộp tiền cao hơn quy định. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cho kì thi chưa đảm bảo, số lượng và chất lượng đề thi còn hạn chế. Công tác chấm thi kỹ năng nói chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 Ảnh minh họa
 

 

Trên cơ sở kiến nghị của Chánh Thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra.

 

Theo đó, Bộ yêu cầu Cục Quản lý chất lượng, tham mưu, hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo hướng quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn đối với đơn vị tổ chức thi, đảm bảo chất lượng và có thể kiểm chứng khi cần thiết, tránh độc quyền; phối hợp hướng dẫn cụ thể việc tổ chức ôn tập, hướng dẫn việc tổ chức thi đánh giá theo khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với các đối tượng ngoài Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.

 

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 rà soát tổng thể 10 đơn vị được Bộ giao tổ chức thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ trong và ngoài nhà trường trong vòng 3 năm qua. Tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

 

Với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Semeo Retrac, Trường ĐH Vinh, ĐH Thái Nguyên, Bộ đã yêu cầu tạm dừng việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ cho đến khi Bộ có quy định cụ thể về việc này./.

 

Oanh Vũ