SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
3
9
4
5
3
Hoạt động chính trị đoàn thể 24 Tháng Giêng 2018 8:45:00 SA

(TTTP) Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm: TPHCM không tăng thuế, phí tràn lan

 

Ngày 23-1, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định như vậy trong buổi báo cáo, trình bày các nội dung cốt lõi và việc TP chuẩn bị tâm thế, điều kiện, nguồn lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định: "TPHCM không tăng thuế, phí tràn lan"

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định: "TPHCM không tăng thuế, phí tràn lan"

Buổi phổ biến Nghị quyết 54 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức. Tham dự có các cán bộ MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các quận, huyện.

Chủ tịch HĐND TPHCM tóm lược 4 nhóm vấn đề HĐND TPHCM được phân cấp, được ủy quyền, giao tăng thẩm quyền quyết định; 1 vấn đề thuộc UBND TP, 1 vấn đề thuộc Chủ tịch UBND TPHCM.

Cụ thể, HĐND TPHCM được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách TP theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án trên đất có di tích quốc gia đặc biệt, đất quốc phòng, dự án bảo vệ quốc phòng an ninh hoặc sản xuất chất độc hại, chất nổ; được giao thẩm quyền về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước với 11 khoản; được quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

TPHCM không tăng thuế, phí tràn lan  ​ ảnh 1
Quang cảnh buổi phổ biến về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận xét, việc giao thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên cho HĐND TPHCM là quy định rất mở, phù hợp với yêu cầu phát triển của TP.

Trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, vấn đề “nhạy cảm”, nhiều người rất băn khoăn là thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất, tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí. Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định: không có chuyện tăng tràn lan thuế, phí. TPHCM không có tư tưởng tăng thuế, phí để phục vụ tăng thu ngân sách. Việc tăng, nếu có, cũng cân nhắc rất kỹ, lắng nghe nhiều chiều, có đánh giá tác động đến người dân.

“Tăng thuế, phí phải phục vụ rất nhiều yêu cầu. Trong đó, tăng ngân sách không phải mục tiêu hàng đầu, duy nhất. Việc tăng, nếu có, được coi là công cụ điều chỉnh và quản lý đô thị theo hướng tích cực, có lợi cho đa số người dân và cho sự phát triển lành mạnh của TP” - đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.

Theo Nghị quyết 54, tăng mức thuế hoặc thuế suất, chỉ áp dụng với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; mức tăng không quá 25%.

Về việc cải cách tiền lương, Nghị quyết 54 cho phép TPHCM thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau đó, TP được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư cho các việc: chi đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong khi mức tăng thêm của cả nước là không quá 1 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ thì TPHCM được tăng thêm không quá 1,8 lần.

Tất nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, việc tăng là cả lộ trình chứ không phải tăng ngay lập tức, và trải qua các bước: đánh giá hiệu quả công việc, sắp xếp biên chế và yếu tố quyết định là căn cứ vào nguồn lực của TP.

Hoan nghênh MTTQ Việt Nam TPHCM là cơ quan đầu tiên của TP triển khai phổ biến rộng rãi về Nghị quyết 54, Chủ tịch HĐND TP cho biết, năm 2018, HĐND TP sẽ thông qua một số chủ trương, chính sách đặc thù cụ thể cho TP. Chính vì vậy, HĐND TP giao cho UBND TP ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị các tờ trình, đề án và trình HĐND trong các kỳ họp năm 2018.

Trước mắt, HĐND TP sẽ tổ chức kỳ họp bất thường vào cuối tháng 3-2018 nhằm thông qua 4 vấn đề: đề án cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, phân cấp phân quyền; xem xét có đề án quy định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, những tài năng đặc biệt của TP; xem xét tăng thu nhập cho cán bộ, công chức gắn với đề án cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy; về thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, và có thể xem xét một vài loại phí mà ít tác động diện rộng. Theo đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, năm 2018 phải thông qua được chính sách cụ thể; năm 2019, 2020 thực hiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng Nghị quyết 54 tạo động lực cho TP và cũng là thử thách rất lớn với TP: làm sao phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, để TP phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn, nhiều hơn cho cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, thực hiện thành công Nghị quyết là uy tín, là trách nhiệm, là lòng tự trọng của TP với cả nước. Và cơ chế có trở thành động lực cho sự phát triển của TP hay không, còn tùy thuộc vào quyết tâm chính trị và giải pháp để thực hiện. Cơ chế chính sách có đi vào cuộc sống hay không, còn ở tầm chiến lược khi triển khai và giải pháp cụ thể trong thực hiện.

“Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận xã hội. Vì vậy, các cấp, các đơn vị, MTTQ, các đoàn thể phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến để nhân dân cùng đồng thuận hành động. Chỉ có cách làm đồng bộ, rộng khắp có chiều rộng, đi vào chiều sâu thì mới thành công”, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng khẳng định, TP có tâm thế sẵn sàng, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, trách nhiệm đầy đủ để thực hiện nghị quyết. 


Số lượt người xem: 3472    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm