SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
3
9
5
3
3
Hoạt động chính trị đoàn thể 27 Tháng Bảy 2021 2:15:00 CH

Tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2015” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”, ngày 06 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2244/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa tại Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

Để góp phần cùng chính quyền Thành phố xây dựng môi trường sống trong lành, an toàn, phát triển bền vững và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, mỗi cá nhân chúng ta hãy cùng nhau chung tay thực hiện các biện pháp chống rác thải nhựa bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần, thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa…

 

 

 


Số lượt người xem: 3694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm