SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
8
8
6
9
7
Hoạt động chính trị đoàn thể 27 Tháng Mười 2017 8:05:00 SA

(TTTP) Trung ương Đảng yêu cầu giảm đầu mối, giảm cấp phó

 

Trung ương Đảng vừa ra nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức bộ máy mới và hợp nhất chức danh để tinh gọn đầu mối.

 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 18 "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Tăng đầu mối từ cấp vụ trở lên phải qua Bộ Chính trị

Trung ương cũng chỉ đạo hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, tổ chức bộ máy chính trị để khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ; thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục hoặc tương đương trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị.

Từ năm 2021 đến năm 2030, Trung ương sẽ áp dụng cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người tài đức vào làm việc trong hệ thống chính trị. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ cần thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế những người kém năng lực, đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

trung-uong-dang-yeu-cau-giam-dau-moi-giam-cap-pho

Hội nghị Trung ương 6, khoá 12 đã thông qua Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thí điểm bí thư kiêm chủ tịch UBND

Việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc sẽ được thí điểm ở cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, trưởng ban dân vận sẽ đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại những nơi đủ điều kiện; bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ, cấp tỉnh được thực hiện thống nhất trên toàn quốc; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. văn phòng cấp uỷ sẽ hợp nhất với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng sẽ được đánh giá toàn diện để có giải pháp phù hợp.

Thu gọn đầu mối bộ ngành

Chỉ thị yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tập trung vào quản lý vĩ mô.

Một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc, như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội... tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế.

Trung ương cũng yêu cầu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành để có giải pháp thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới, như ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; lĩnh vực dân tộc - tôn giáo…

Theo Nghị quyết, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng đề án riêng rà soát, sắp xếp bộ máy đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

 


Số lượt người xem: 1379    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm