SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
0
1
0
3
2
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2011 9:15:00 SA

(TTTP): Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 5130/VP-PCNC ngày 28/7/2011 giao Thanh tra thành phố nghiên cứu và tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1886/TTCP-C.IV ngày 19/7/2011 về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Thanh tra Thành phố đề nghị:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng  Công ty và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (Thời kỳ từ 01/7/2006 đến 30/6/2011) và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 (Thời kỳ từ khi ban hành Chiến lược đến 30/6/2011) theo Đề cương hướng dẫn và biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1886/TTCP-C.IV ngày 19/7/2011. (Đề cương hướng dẫn và biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên trang Web Thanh tra Thành phố địa chỉ: http:\\thanhtra.hochiminhcity.gov.vn). 

- Việc tiến hành tổng kết, sơ kết và gửi báo cáo về Thanh tra Thành phố trước ngày 05/9/2011 để tổng hợp trình UBND.TP.

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 là nhiệm vụ quan trọng. Do đó đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện và các Tổng Công ty, Công ty thuộc UBND.TP tập trung chỉ đạo thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thanh tra Thành phố (qua Phòng thanh tra chống tham nhũng, điện thoại liên hệ: 08-39309732) để được hướng dẫn, giải đáp.

 

Đính kèm toàn văn dưới đây:  

Công văn số 1886/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Thanh tra Chính Phủ

Đề cương Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Xuân Bảo

 

 

 

 


Số lượt người xem: 8477    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm