SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
1
6
2
6
Hoạt động chính trị đoàn thể 10 Tháng Mười 2022 11:15:00 SA

Điểm tin Hội nghị báo cáo kết quả tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

        Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố về chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025; ngày 14 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch số 520-KH/ĐU về chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

        Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, tại hội nghị đã thông tin các nội dung:

1. Đại hội các chi bộ trực thuộc được tổ chức từ ngày 08 tháng 8 năm 2022 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022; Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; thực hành tiết kiệm, không phô trương, hình thức trong tổ chức, bảo đảm an toàn, linh hoạt với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. 100% đảng viên các chi bộ được triệu tập tham dự xuyên suốt và tham gia đóng góp Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ; báo cáo của chi bộ trực thuộc đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua. Tại đại hội, đảng viên chi bộ biểu quyết thống nhất Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể theo đặc điểm từng chi bộ.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan; nhân sự Chi ủy chi bộ được Đảng ủy phê duyệt trước khi tiến hành đại hội.

Kết quả: 9/9 chi bộ bầu chi ủy, tỷ lệ 100%, trong đó 02 chi bộ bầu khuyết Chi ủy viên (Chi bộ phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5, Chi bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra), trong đó:

- 7/9 Bí thư chi bộ tiếp tục tái cử, tỷ lệ 77,78%.

- 4/9 Bí thư Chi bộ là đảng ủy viên, tỷ lệ 44,44%.

- 8/9 Bí thư Chi bộ giữ chức vụ Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, tỷ lệ 88,89%.

- 6/9 Bí thư Chi bộ là nữ, tỷ lệ 66,67%.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho các đồng chí trong chi ủy và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ để làm cơ sở triển khai thực hiện các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Một số hình ảnh tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025:

(Chi ủy Chi bộ Văn phòng Thanh tra Thành phố, nhiệm kỳ 2022-2025)

(Tập thể Chi bộ Văn phòng Thanh tra Thành phố)

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1, nhiệm kỳ 2022-2025)

      (Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1)

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2, nhiệm kỳ 2022-2025)

 

 

(Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2)

 

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3, nhiệm kỳ 2022-2025)

 

 

 


 

 

 

(Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3)

 

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4, nhiệm kỳ 2022-2025)

 

 

 

(Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4)

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5, nhiệm kỳ 2022-2025)

 

(Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5)

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 6, nhiệm kỳ 2022-2025)

(Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 6)

(Chi ủy Chi bộ Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ 2022-2025)

(Tập thể Chi bộ Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

(Chi ủy Chi bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, nhiệm kỳ 2022-2025)

(Tập thể Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)

 


Số lượt người xem: 1520    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm