SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
3
9
3
8
4
Hoạt động chính trị đoàn thể 23 Tháng Tám 2022 3:15:00 CH

Điểm tin Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

      Căn cứ Công văn số 575-CV/TU ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Căn cứ Kế hoạch số 582-KH/ĐU ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;

        Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố tổ nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm;

        Báo cáo viên tại hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; tham dự hội nghị gồm các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo Thanh tra Thành phố và toàn thể đảng viên, công chức cơ quan.  

 

 

(Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo viên tại hội nghị)

 

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo khái quát nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ/TW gồm các nội dung chính:

         Chương I: Quy định chung (7 điều);

         Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng (17 điều);

         Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm (32 điều);

         Chương IV: Điều khoản thi hành (2 điều).

          Với nội dung quán triệt, đã giúp các đồng chí đảng viên, công chức cơ quan nắm vững các quy định về nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, qua đó góp phần nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 


(Các đồng chí đảng viên, công chức tham gia học tập)

 


Số lượt người xem: 1309    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm