SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
3
9
3
1
8
Hoạt động chính trị đoàn thể 19 Tháng Năm 2022 2:15:00 CH

Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xuất sắc năm 2021

 

      Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

      Vào lúc 08 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2022, Đảng bộ Thanh tra Thành phố tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập theo Bác năm 2022; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xuất sắc năm 2021.


(Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

 Tại buổi lễ, toàn thể đảng viên, công chức cơ quan đã được xem đoạn phim tư liệu về Bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, nhằm nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”; Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức bình chọn và giới thiệu tuyên dương 14 tập thể và 30 cá nhân, trong đó: tuyên dương cấp Khối: 01 tập thể và 02 cá nhân; tuyên dương cấp cơ sở: 13 tập thể và 28 cá nhân.

 

(Các tập thể được tuyên dương cấp cơ sở)


(Các cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở)

 


 (Các cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở)

 

    

 (Các cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở)

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra Thành phố cũng đã tổ chức khen thưởng 01 tập thể chi bộ và 19 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

(Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 nhận Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021)(Các đồng chí đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021)

 

(Các đồng chí đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021)


Tại buổi Lễ kỷ niệm đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã  biểu dương và ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực và phấn đấu hơn nữa để đạt được nhiều thành tích vượt bậc trong công tác chuyên môn, xứng đáng là những tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm)

Trong thời gian tới, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư, Chi ủy chi bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng nội dung đột phá và mô hình tiêu biểu giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tại chi bộ; các đồng chí đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên, công chức Thanh tra Thành phố, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh.


Số lượt người xem: 1355    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm