SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
0
5
0
7
5
Tin tức sự kiện 25 Tháng Năm 2016 9:45:00 SA

(TTTP) Rút ngắn thời gian thẩm định kết luận thanh tra

 

Cập nhật: 24/05/2016 08:10

(Thanh tra)- Đó là chia sẻ của Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra Đặng Khánh Toàn với PV Báo Thanh tra về kết quả thực hiện công tác của Vụ trong thời gian qua.

 
 

Năm 2013, Vụ được thành lập theo Quyết định số 39/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Khi mới thành lập, Vụ có 3 phòng nghiệp vụ với 6 người. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức của Vụ là 22 người. Mặc dù số lượng cán bộ, công chức còn ít so với số lượng công việc được giao, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, Vụ năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác

Ông Toàn vui mừng cho biết, trong năm 2015, Vụ đã thực hiện giám sát 45 đoàn thanh tra. 4 tháng đầu năm 2016, Vụ giám sát trực tiếp 7 đoàn đang tiến hành thanh tra và 10 đoàn đã kết thúc thanh tra trực tiếp nhưng chưa ban hành kết luận thanh tra. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra đã góp phần giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong việc chỉ đạo đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Vụ đã thẩm định 35 dự thảo kết luận thanh tra, có những dự thảo kết luận thanh tra được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao thẩm định nhiều lần. Qua công tác thẩm định đã góp phần hoàn thiện các dự thảo kết luận thanh tra bảo đảm tính khách quan và chặt chẽ.

Vụ đã thực hiện đôn đốc bằng văn bản 17 kết luận thanh tra, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện 13 kết luận thanh tra. Qua đôn đốc, kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã xử lý về kinh tế đạt gần 70%; thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan chức năng khởi tố trên 30 vụ việc.

Năm 2016, Vụ tiến hành kiểm tra, đôn đốc khoảng 30 kết luận thanh tra. 4 tháng đầu năm, Vụ đã tiến hành theo dõi, đôn đốc bằng văn bản 8 kết luận thanh tra; kiểm tra trực tiếp 4 kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, Vụ còn tham mưu, soạn thảo nhiều văn bản cho lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong công tác kiểm tra, hướng dẫn việc theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra tại nhiều địa phương, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất do Tổng Thanh tra để báo cáo Chính phủ, Quốc hội; tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào nhiều dự thảo thông tư, nghị định và các văn bản do các đơn vị trong và ngoài cơ quan gửi xin ý kiến.

“Có thể nói, trong năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016, Vụ đã chủ động triển khai, thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác  giám sát, thẩm định và đôn đốc, xử lý sau thanh tra, công tác xây dựng nội bộ, xây dựng thể chế; công tác quản lý nhà nước... qua đó góp phần nâng cao kết quả công tác của Thanh tra Chính phủ”, ông Toàn khẳng định.

Nói về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Toàn cho biết, nhiệm vụ thời gian tới của Vụ là rất nặng nề. Do vậy, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong Vụ xác định phải luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đề cao việc phát huy truyền thống đoàn kết, phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân đối với những công việc được giao phụ trách; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các cục, vụ về việc triển khai kế hoạch thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức của Vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và đôn đốc, xử lý sau thanh tra phải tuân thủ đúng về trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; đổi mới phương pháp làm việc, tập trung vào việc rút ngắn thời gian thẩm định, nâng cao chất lượng báo cáo thẩm định; chủ động trong việc theo dõi, đôn đốc các kết luận thanh tra; bố trí lực lượng để thực hiện kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất khi được giao...

Cũng theo ông Toàn, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Vụ đã đề nghị Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ bổ sung thêm biên chế cho Vụ để phù hợp với khối lượng, công việc được giao; tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm đến công tác xử lý sau thanh tra; cho phép công khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và một số nội dung báo cáo kết quả kiểm tra trên các phương tiện truyền thông của Thanh tra Chính phủ...

Phương Hiếu

thanhtra.com.vn


Số lượt người xem: 2302    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm