SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
8
2
6
Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo 15 Tháng Bảy 2022 3:20:00 CH

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Số lượt người xem: 427    
Tìm kiếm