SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
9
2
5
2
0
Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo 11 Tháng Giêng 2019 2:35:00 CH

Luật Tố cáo năm 2018

 Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội thông qua Luật Tố cáo năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (đính kèm toàn văn Luật Tố cáo năm 2018).


Số lượt người xem: 1253    
Tìm kiếm