SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
9
4
5
Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo 18 Tháng Tư 2019 10:15:00 SA

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018

 Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018. Nghị định bao gồm 4 chương, 25 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 (đính kèm toàn văn Nghị định).


Số lượt người xem: 3481    
Tìm kiếm