SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
1
7
3
4
Hoạt động ngành 17 Tháng Giêng 2024 9:05:00 SA

Công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý

Công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý

- Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thành phố và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031;

- Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Thanh tra Thành phố đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTTP về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031;


- Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã ban hành Quyết định số 1108-QĐ/ĐU về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên chi bộ của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2027;

Ngày 15 tháng 01 năm 2024, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tổ chức công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý; Quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố những ngày cận Tết và sau khi nghỉ tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024

Đến tham dự buổi Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo cấp phòng, các đồng chí Chi ủy chi bộ và toàn thể công chức cơ quan. 

Đồng chí Mai Quốc Khánh, Chánh Văn phòng công bố quyết định phê duyệt quy hoạch

Theo Quyết định số 1108-QĐ/ĐU ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên chi bộ của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2027, quyết định bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2027: đối với 01 đồng chí.

Theo Quyết định số 370/QĐ-TTTP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chánh Thanh tra Thành phố về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031, quyết định bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 đối với 01 đồng chí.

Nguồn: Bộ phận tổ chức cán bộ.


Số lượt người xem: 886    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm