SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
6
9
1
Hoạt động ngành 18 Tháng Năm 2023 11:10:00 SA

Điểm tin về phát động các phong trào thi đua

Tiếp nối những kết quả đã đạt được của năm 2022, kế thừa những thành tựu đã đạt được; đồng thời phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cùng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Ngành, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thanh tra trong giai đoạn mới.

Tại buổi Họp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2023, thay mặt tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố, đồng chí Phạm Văn Nghì, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra phát động một số phong trào thi đua trong thời gian tới tại đảng bộ, cơ quan Thanh tra Thành phố, cụ thể:


(Đồng chí Phạm Văn Nghì, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra
phát động một số phong trào thi đua)

1. Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phíHưởng ứng Kế hoạch số 948/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức cơ quan quyết tâm thực hiện 3 nội dung cơ bản của thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đó là: Tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời giờ và tiết kiệm tiền của với các tiêu chí cụ thể như sau: 1.1. Thi đua sử dụng hiệu quả thời gian lao động tại Thanh tra Thành phố- Sử dụng thời gian lao động hiệu quả; không sử dụng thời gian lao động vào việc riêng; đi trễ về sớm, vắng mặt không xin phép, đảm bảo ngày, giờ công theo quy định.-  Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.1.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trong sử dụng kinh phí chi thường xuyên tại Thanh tra Thành phố- Tiết kiệm điện: đóng cửa khi ra vào phòng làm việc; tắt bớt máy lạnh khi phòng còn ít người; tắt máy lạnh và điện tại các phòng họp ngay khi kết thúc cuộc họp. - Tiết kiệm Văn phòng phẩm: hạn chế in văn bản giấy, tăng cường trao đổi qua mail, gửi file văn bản, dự thảo báo cáo đề xuất (trừ tài liệu mật) trước khi in trình hồ sơ. - Tiết kiệm cước bưu điện: hạn chế gửi EMS, gửi văn bản mật trực tiếp đến các nơi gần cơ quan như: UBND Thành phố, Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành phố, Công an Thành phố, Sở Tư pháp…1.3. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc: không sử dụng các trang thiết bị như máy tính, máy in, máy photo…vào việc riêng.

2. Phong trào thi đua “cán bộ, công chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”

Căn cứ Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 về triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; ngày 05 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 1821/KH-UBND về tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.Hưởng ứng phát động thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố, toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố thi đua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất các giải pháp, sáng kiến phù hợp quy định pháp luật để tháo gỡ cơ chế, chính sách tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố để hướng đến mục tiêu “Dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị; không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi.

3. Phong trào thi đua đăng ký “Đơn vị học tập” năm 2023

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cơ quan. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Thanh tra Thành phố. Thanh tra Thành phố đã đăng ký Đơn vị học tập” năm 2023, gồm các tiêu chí cụ thể:

- Tiêu chí về điều kiện để xây dựng Đơn vị học tập.- Tiêu chí về kết quả học tập của công chức.- Tiêu chí đánh giá hiệu quả, tác động của xây dựng Đơn vị học tập.Để cơ quan Thanh tra Thành phố đạt được các chỉ tiêu nêu trên, toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố nêu cao tinh thần tự giác học tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, hình thành thói quen học tập thường xuyên góp phần để cơ quan đạt “Đơn vị học tập” năm 2023.

4. Phong trào thi đua xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”

- Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố có Kế hoạch số 831-KH/ĐU về triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt” tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố; thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tôi đề nghị Bí thư, Chi ủy chi bộ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, gồm:

(1) Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị;

(2) Chất lượng sinh hoạt tốt;

(3) Đoàn kết, kỷ luật tốt;

(4) Cán bộ, đảng viên tốt; qua đó nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Thanh tra Thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Đối với các phong trào thi đua trong thời gian tới, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố tích cực đăng ký tham gia các phong trào thi đua, phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Ngành, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra trong giai đoạn mới.  

Nguồn: Bộ phận Tổ chức - Văn phòng


Số lượt người xem: 1172    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm