SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
6
0
6
Hoạt động ngành 24 Tháng Ba 2023 8:05:00 SA

Điểm tin công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp

           Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 777-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và diện cơ quan quản lý năm 2023 đối với nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp.

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố tổ chức công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, kết quả:


(Đồng chí Mai Quốc Khánh, Chánh Văn phòng công bố quyết định phê duyệt quy hoạch)


        Theo Quyết định số 809-QĐ/ĐU ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư,Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2027, quyết định:

1. Đối với nhiệm kỳ 2022 - 2025:

- Quy hoạch chức danh Bí thư Chi bộ đối với 23 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Phó Bí thư Chi bộ đối với 24 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ đối với 29 đồng chí.

2. Đối với nhiệm kỳ 2025 - 2027:

- Quy hoạch chức danh Bí thư Chi bộ đối với 18 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Phó Bí thư Chi bộ đối với 20 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ đối với 22 đồng chí.

Theo Quyết định số 42/QĐ-TTTP ngày 17 tháng 3 năm 2023 về phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031, quyết định:

1. Đối với giai đoạn 2021 - 2026:

- Quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương đối với 23 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương đối với 35 đồng chí.

2. Đối với giai đoạn 2026 - 2031:

- Quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương đối với 19 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương đối với 24 đồng chí


(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố phát biểu chỉ đạo)

        Tại Hội nghị đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã chỉ đạo:

        Các đồng chí Bí thư, Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo cấp phòng định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy định về công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trong danh sách quy hoạch; Cán bộ được quy hoạch có trách nhiệm rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức để nâng cao năng lực, kiến thức, đồng thời chấp hành sự phân công, điều động, luân chuyển theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền; Cần tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao, trong quan hệ ứng xử với đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, thể hiện tính chuyên nghiệp.


Nguồn: Bộ phận Tổ chức - cán bộ - Văn phòng 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2399    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm