SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
1
9
5
3
Hoạt động ngành 21 Tháng Hai 2023 2:30:00 CH

Điểm tin Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố theo Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

           Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thực hiện Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngày 06 tháng 2 năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tổ chức triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố theo Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự buổi Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Thành phố và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố. 

(Đồng chí Mai Quốc Khánh, Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố)

Theo Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Quy chế phối hợp có các nội dung trọng tâm cụ thể như sau:

 (1). Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, thực hiện nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao về các nội dung tại các Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Quy chế này theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Cụ thể Điều 3. Nội dung phối hợp

Khoản 1. Nghiên cứu, tham mưu hoặc thực hiện nhiệm vụ do Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao gồm:

 1.1 Những nhiệm vụ, nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

1.2 Những nội dung liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý.

1.3 Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Khoản 3. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; đôn đốc thực hiện các kết luận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý.

Xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khi có yêu cầu.

Khoản 4. Phối hợp trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật: Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý thì Thanh tra Thành phố chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

(2). Khi thực hiện nhiệm vụ hoặc qua làm việc với các cơ quan Trung ương, thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị được thanh tra, nếu thấy có vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc khi nhận được đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý hoặc đơn khiếu nại kỷ luật của Đảng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thì gửi văn bản kèm các tài liệu có liên quan (đơn tố cáo, khiếu nại...) đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để phối hợp nắm tình hình, tham gia ý kiến hoặc xem xét, giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

(3). Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nếu có yêu cầu phối hợp thì thông tin, trao đổi bằng văn bản cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để thống nhất về quan điểm, cách thức xử lý hoặc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra.

(4). Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng khi có yêu cầu.

Tham gia ý kiến theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về những vấn đề có liên đến việc Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận, quyết định xử lý kỷ luật hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Khi cần thiết, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trước khi Thanh tra thành phố kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý.

(5). Tiếp nhận, thẩm tra, xác minh những đơn tố cáo của đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chuyển giao.

(6). Thông báo cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kế hoạch thanh tra hàng năm hoặc đột xuất (nếu có) của Thanh tra thành phố.

(7). Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện vi phạm có liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì Thanh tra thành phố chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng, không chờ đến khi có kết luận thanh tra.

(8). Các văn bản (thường kỳ và đột xuất) của Thanh tra thành phố có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khi được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền trình Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thì đồng gửi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Các kết luận của Thanh tra thành phố có liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý phải được chuyển cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong 05 (năm) ngày làm việc, sau khi kết luận đã được công bố.

(9). Khi tiến hành các hội nghị sơ kết, tổng kết, các kỳ họp thường kỳ, họp đột xuất có liên quan đến chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hoặc công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ thì Thanh tra thành phố mời Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cử đại diện dự.

(Cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Thành phố tham dự Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố)

 

 

 


Số lượt người xem: 2161    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm