SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
1
0
0
3
Hoạt động ngành 05 Tháng Chín 2022 1:55:00 CH

Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Thông báo số 67/TB-TTTP-VP ngày 20 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất bổ nhiệm đồng chí Mai Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra giữ chức vụ Chánh Văn phòng theo Quyết định số 219/QĐ-TTTP ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Chánh Thanh tra Thành phố.

Ngày 05 tháng 9 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng cho đồng chí Mai Quốc Khánh.

 

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố  trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Mai Quốc Khánh)

 

 Căn cứ Công văn 832-CV/TU ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy về thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm, có quy định “Đối với cán bộ, đảng viên khi được giới thiệu để bổ nhiệm hoặc ứng cử vào các chức danh thì khi được bổ nhiệm các chức danh: cán bộ, đảng viên trình bày bản đăng ký tại Lễ công bố Quyết định”, do đó, tại buổi công bố quyết định, đồng chí Mai Quốc Khánh đã trình bày bản đăng ký Chương trình hành động của Chánh Văn phòng.

   

  

 (đồng chí Mai Quốc Khánh trình bày Chương trình hành động của Chánh Văn phòng)

 

 
(Đồng chí Mai Quốc Khánh chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Thành phố)

 

 

 (Đồng chí Mai Quốc Khánh chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí công chức Văn phòng Thanh tra Thành phố)


Số lượt người xem: 5732    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm