SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
5
8
0
Hoạt động ngành 27 Tháng Sáu 2022 10:25:00 SA

Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp

 

Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố quản lý và diện cơ quan quản lý; đã chỉ đạo tiến hành quy trình các bước về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo đúng quy định theo Kế hoạch số 514-KH/ĐU.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký Quyết định số 524-QĐ/ĐU của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ của cơ quan Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2027 và Quyết định số 137/QĐ-TTTP của Thanh tra Thành phố về phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tổ chức công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp.

Đến tham dự buổi Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo cấp phòng, các đồng chí Chi ủy chi bộ và toàn thể công chức cơ quan.

 

(Đồng chí Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc, Phó Chánh Văn phòng công bố

quyết định phê duyệt quy hoạch)

 

Theo Quyết định số 514-QĐ/ĐU ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2027, quyết định:

- Quy hoạch chức danh Bí thư Chi bộ đối với 18 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Phó Bí thư Chi bộ đối với 19 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ đối với 24 đồng chí.

Theo Quyết định số 157/QĐ-TTTP ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Thanh tra Thành phố về phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, quyết định:

- Quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương đối với 19 đồng chí.

- Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương đối với 21 đồng chí.

 

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy,

Chánh Thanh tra Thành phố phát biểu chỉ đạo)

 

Tại Hội nghị đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã phát biểu chỉ đạo:

 

- Các đồng chí Bí thư, Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo cấp phòng có trách nhiệm định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy định về công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trong danh sách quy hoạch; cán bộ được quy hoạch có trách nhiệm rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức để nâng cao năng lực, kiến thức, đồng thời chấp hành sự phân công, điều động, luân chuyển theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Trong thời gian tới, các đồng chí được phê duyệt quy hoạch cần tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao, trong quan hệ ứng xử với đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, thể hiện tính chuyên nghiệp để khi cơ quan có nhu cầu nhân sự bổ nhiệm sẽ lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu nhất.

 

 

 


Số lượt người xem: 3264    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm