SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
8
6
1
Hoạt động ngành 27 Tháng Sáu 2022 10:10:00 SA

Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TTTP-VP của Thanh tra Thành phố về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; ngày 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với 20 đồng chí công chức thuộc Thanh tra Thành phố.

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tổ chức công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với 20 đồng chí, cụ thể:

1. Đồng chí Trần Kim Trọng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2.

2. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2.

 3. Đồng chí Thái Đức Hùng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 6.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 đến nhận công tác tại Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra.

5. Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1.

6. Đồng chí Trần Hữu Thảo, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1.

7. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4.

8. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tâm, Thanh tra viên chính Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 đến nhận công tác tại Văn phòng Thanh tra Thành phố.

9. Đồng chí Phạm Ngọc Thúy, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3.

10. Đồng chí Trần Minh Tuấn, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3.

11. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh Ngọc, Thanh tra viên chính Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1.

12. Đồng chí Trần Văn Lâm, Thanh tra viên chính Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

13. Đồng chí Trương Thị Như Hương, Thanh tra viên chính Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 đến nhận công tác tại Văn phòng Thanh tra Thành phố.

14. Đồng chí Nguyễn Bằng Giang, Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5 đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4.

15. Đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Thanh tra viên chính Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 6 đến nhận công tác tại Văn phòng Thanh tra Thành phố.

16. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Thanh tra viên Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5.

17. Đồng chí Lý Sĩ Trường, Thanh tra viên Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 5.

18. Đồng chí Trần Thị Bích Thoa, Thanh tra viên Văn phòng đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4.

19. Đồng chí Hồ Quốc Hưng, Thanh tra viên Văn phòng đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4.

20. Đồng chí Nguyễn Anh Thư, Thanh tra viên Văn phòng đến nhận công tác tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1.

 

(Đồng chí Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc, Phó Chánh Văn phòng

công bố quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022)

 

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy,

Chánh Thanh tra Thành phố phát biểu chỉ đạo)

 

Tại buổi công bố quyết định đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã phát biểu chỉ đạo: các đồng chí Lãnh đạo cấp phòng tạo điều kiện để hỗ trợ, hướng dẫn các đồng chí chuyển đổi vị trí công tác tiếp cận với công việc mới để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ chung của cơ quan; các đồng chí chuyển đổi vị trí công tác lần này cố gắng nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại phòng mới.


Số lượt người xem: 2758    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm