SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
1
9
1
4
Hoạt động ngành 27 Tháng Sáu 2022 10:20:00 SA

Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2

 

Thực hiện Thông báo số 34/TB-TTTP-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 theo Quyết định số 159/QĐ-TTTP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chánh Thanh tra Thành phố.

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 đối với đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm.

 

 

 

 

(Đống chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố trao Quyết định

bổ nhiệm cho đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm)

 

 


(Đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí

lãnh đạo Thanh tra Thành phố)

 

 

(Đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí

công chức Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2)

 

 

Căn cứ Công văn 832-CV/TU ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy về thực hiện bản đăng ký Chương trình hành động cá nhân hàng năm, có quy định “Đối với cán bộ, đảng viên khi được giới thiệu để bổ nhiệm hoặc ứng cử vào các chức danh thì khi được bổ nhiệm các chức danh: cán bộ, đảng viên trình bày bản đăng ký tại Lễ công bố Quyết định”, do đó, tại buổi công bố quyết định, đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm đã trình bày bản đăng ký Chương trình hành động của Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2.

 

 

(Đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm trình bày Chương trình hành động

của Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2)

 

 


(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố

phát biểu chỉ đạo)

 

Tại buổi công bố quyết định đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã phát biểu chỉ đạo: Trong thời gian tới, nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2, mong rằng đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được, tiếp tục nỗ lực, cố gắng để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các đồng chí cán bộ, công chức Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ cùng đồng chí Huỳnh Thị Thúy Diễm hoàn thành mọi nhiệm vụ trên cương vị mới.

 


Số lượt người xem: 3557    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm