SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
8
1
8
Hoạt động ngành 25 Tháng Tư 2022 3:20:00 CH

Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các phòng thuộc Thanh tra Thành phố và trao thưởng tổng kết thi đua năm 2021

 

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Thanh tra Thành phố đã diễn ra buổi lễ tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa các phòng thuộc Thanh tra Thành phố và trao thưởng tổng kết thi đua năm 2021.

 

 

 

Về đăng ký thi đua và nội dung giải pháp, sáng kiến, tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố đã thống nhất, quyết tâm ký kết giao ước thi đua năm 2022 với khẩu hiệu “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” gắn với chủ đề trọng tâm là Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Nội dung thi đua được đề ra gắn liền với các chỉ đạo chung của Nhà nước, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và trải đều trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố (từ công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đến các lĩnh vực quản lý chung như cải cách hành chính; công tác tổ chức và xây dựng ngành).

 

 

 

Qua đó, tập thể Thanh tra Thành phố đăng ký nỗ lực đạt Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ; 09/09 phòng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đạt Cờ thi đua Thành phố. Đối với cá nhân, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, nhân viên Thanh tra Thành phố đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 03 năm liên tục được xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”.

 

 

 

Tại buổi lễ, Thanh tra Thành phố cũng đã tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích thi đua xuất sắc năm 2021.

 

 

 

 

 

 

 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Đạt - Chánh Thanh tra Thành phố ghi nhận những thành tích mà tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm 2021.

 

 

 

Chánh Thanh tra Thành phố cũng gửi gắm, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố trong năm 2022 tiếp tục duy trì và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra như: phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao hiệu quả, đạt chất lượng; xử lý 100% đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận (trực tiếp, qua bưu điện, từ các cơ quan khác chuyển đến, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp); trong đó tỷ lệ xử lý đơn đúng hạn đạt từ 98% trở lên; tham mưu kịp thời và hiệu quả với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng; đặt biệt chú trọng việc phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của cấp trên, đạt hiệu quả cao nhất./.


Số lượt người xem: 1094    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm