SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
8
7
6
Hoạt động chính trị đoàn thể 19 Tháng Năm 2023 7:50:00 SA

Điểm tin Họp mặt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

 

     Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; để động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh;

 

Vào lúc 14 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ Thanh tra Thành phố tổ chức Họp mặt kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập theo Bác năm 2023.

 

(Họp mặt  kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Mở đầu buổi họp mặt, toàn thể đảng viên, công chức cơ quan đã được xem đoạn phim tư liệu về Bác nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác; qua đó đã giúp cán bộ, công chức hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

 

(Toàn thể đảng viên, công chức cơ quan xem đoạn phim tư liệu về Bác)

 

Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố đã báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW  ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố.

 

(Đồng chí Mai Quốc Khánh, Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 01)

Đồng thời, nhằm nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức bình chọn và tuyên dương 11 tập thể và 26 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

(Các tập thể được tuyên dương cấp cơ sở)

 

 

(Các cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở)

 

 

(Các cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở)

 


(Các cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở)

  Tại buổi họp mặt kỷ niệm, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã biểu dương và ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục nỗ lực và phấn đấu hơn nữa để đạt được nhiều thành tích vượt bậc trong công tác chuyên môn, xứng đáng là những tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố

 

phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt)

Đồng thời, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố; ngày 08 tháng 5 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố có Kế hoạch số 902-KH/ĐU về tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã xác định 01 nội dung đột phá, 02 mô hình tiêu biểu và 02 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

- Nội dung đột phá: Tăng cường trách nhiệm công vụ trong công tác xử lý đơn.

- Mô hình tiêu biểu:

+ Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất giải quyết khiếu nại.

+ Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cán bộ, đảng viên thông qua “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Nhiệm vụ trọng tâm:

+ Xây dựng và triển khai Văn phòng điện tử trên nền tảng thiết bị di động.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch thực hiện 02 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối.

Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí Bí thư, Chi ủy chi bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng nội dung đột phá và mô hình tiêu biểu, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ gắn với nội dung công trình của đảng bộ để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

 

Nguồn: Bộ phận Tổ chức - Văn phòng 


Số lượt người xem: 3312    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm