SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
7
6
1
0
Hoạt động chính trị đoàn thể 03 Tháng Hai 2023 7:45:00 CH

Điểm tin họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)

        Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng Sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

         Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy và Lãnh đạo Thanh tra Thành phố long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)

(Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)

Mở đầu buổi họp mặt, toàn thể đảng viên, công chức cơ quan đã được xem đoạn phim tư liệu kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; qua đó đã giúp đảng viên, công chức ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt 93 năm qua, dù trãi qua muôn vàn khó khăn, thử thách, song Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo thắng lợi cách mạng Việt Nam.

 

(Đảng viên, công chức cơ quan xem đoạn phim tư liệu)

Tại buổi họp mặt, đại diện công đoàn cơ sở đã trao danh sách Công đoàn viên ưu năm 2022 cho Đảng ủy Thanh tra Thành phố để Đảng ủy tiếp tục bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


(Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Chủ tịch Công đoàn trao danh sách công đoàn viên ưu tú

 năm 2022 cho Đảng ủy Thanh tra Thành phố)

Đồng thời, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã phát biều chỉ đạo và phát động phong trào thi đua nêu gương đối với đảng viên: Để tăng cường phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Chi ủy Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng về nêu gương.

(2) Tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua.

(3) Cán bộ, đảng viên “tự giác nêu gương”trong học tập lý luận chính trị.

(4) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(5) Tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

(6) Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện rõ tại 03 nội dung:

- Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ.

- Nêu gương gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. đôi với làm”.


 

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt)


Số lượt người xem: 1166    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm