SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
2
8
4
2
4
Tin tức sự kiện 25 Tháng Chín 2022 12:11:36 SA
Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh  (05/09/2022)
  
Thực hiện Thông báo số 67/TB-TTTP-VP ngày 20 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất ...
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 9 năm 2022)  (31/08/2022)
  
Thông báo số 74/TB-TTTP-VP ngày 31/8/2022 của Thanh tra Thành phố
Điểm tin Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  (30/08/2022)
  
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và Kế hoạch số 587/KH/ĐU ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ...
Điểm tin Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm  (23/08/2022)
  
Căn cứ Công văn số 575-CV/TU ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Căn cứ Kế hoạch số 582-KH/ĐU ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố ...
Bài viết "Sổ tay nghiệp vụ giải quyết tố cáo"  (08/08/2022)
  
1. Sự cần thiết phải xây dựng sáng kiến “Sổ tay nghiệp vụ giải quyết tố cáo” Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan ...
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 27/2022)  (04/08/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 8 năm 2022)  (01/08/2022)
  
Xem file Lịch Tiếp công dân
Một số nội dung về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra  (14/07/2022)
  
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 7 năm 2022)  (04/07/2022)
  
Đính kèm Thông báo số 60/TB-TTTP-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Thành phố
Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (27/06/2022)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm