SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
0
1
2
4
2
Tin tức sự kiện 25 Tháng Chín 2023 4:10:34 SA
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân Quận 6  (08/09/2023)
  
Thông báo số 130/TB-TTTP-P6 ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử ...
Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại Dự án tạo Quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè  (31/08/2023)
  
Thông báo số 127/TB-TTTP-P3 ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại Dự án tạo Quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. (đính kèm Thông báo số 127/TB-TTTP-P3, xem chi tiết tại đây)
Về việc phối hợp tuyên truyền đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (26/08/2023)
  
Về việc phối hợp tuyên truyền đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công. Vui lòng quét mã QRcode theo hình.
Thông báo Kết luận về thanh tra toàn diện Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Thành phố do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao làm chủ đầu tư  (25/08/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 121/TB-TTTP-P1 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Thành phố do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao làm chủ đầu tư (Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra số 121/TB-TTTP-P1, xem chi tiết tại đây)
Điểm tin công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và diện cơ quan quản lý  (22/08/2023)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, huyện, ...
Thông báo kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông  (11/08/2023)
  
Thông báo Kết luận số 87/TB-TTTP-P2 ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, ...
Thông báo kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật tại Ban Quản lý khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh  (11/08/2023)
  
Thông báo số 102/TB-TTTP-P5 ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật tại Ban Quản lý khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. (đính kèm Thông báo số 102/TB-TTTP-P5, xem chi tiết tại đây )
Thông báo kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân Quận 12  (28/07/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 85/TB-TTTP-P8 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống bệnh Covid-19 tại Ủy ban ...
Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện Dự án Chung cư Nguyễn Kim - Khu B, Quận 10 và dự án Cao ốc văn phòng tại số 257 đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm chủ đầu tư  (18/07/2023)
  
Thông báo số 74/TB-TTTP-P7 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện Dự án Chung cư Nguyễn Kim - Khu B, Quận 10 và dự án Cao ốc văn phòng tại số 257 đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3 do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm chủ đầu tư. (Xen chi tiết Thông ...
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông vận tải  (17/07/2023)
  
Thông báo số 76/TB-TTTP-P7 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Giao thông vận tải. (xem chi tiết Thông báo số 76/TB-TTTP-P7 tại đây)

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm