SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
8
8
7
2
3
Tin tức sự kiện 29 Tháng Mười 2020 9:15:24 SA
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 43/2020)  (26/10/2020)
Chi tiết xem tại đây
Những điểm chính của Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (22/10/2020)
  
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 42/2020)  (19/10/2020)
Chi tiết xem tại đây
Tài liệu phổ biến Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai  (13/10/2020)
Giới thiệu Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ Toàn văn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 41/2020)  (12/10/2020)
Chi tiết xem tại đây
Ngày pháp luật tháng 10/2020  (06/10/2020)
  
Ngày 05 tháng 10 năm 2020, tại buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 10, Thanh tra Thành phố đã phổ biến một số quy định của Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Nghị định số ...
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 40/2020)  (05/10/2020)
Chi tiết xem tại đây
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 10 năm 2020)  (30/09/2020)
Chi tiết xem tại đây
Tài liệu góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ  (22/09/2020)
Văn bản 1597/TTCP-KHTH ngày 16/9/2020 của Thanh tra Chính phủ Thông tư thay thế Thông tư 03
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 38/2020)  (21/09/2020)
Chi tiết xem tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm