SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
5
2
0
4
5
Tin tức sự kiện 16 Tháng Mười 2021 7:15:37 SA
Thông báo về việc triển khai Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021  (15/10/2021)
  
Đính kèm Văn bản số 1294/TTTP-VP ngày 13/10/2021 của Thanh tra Thành phố về việc triển khai Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 39/2021)  (12/10/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 38/2021)  (04/10/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn Thành phố  (28/09/2021)
  
Công văn số 1175/BCĐ3004 ngày 01/9/2021 của Ban Chỉ đạo 3004 Thể lệ cuộc thi Đề thi Bài dự thi
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 37/2021)  (27/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030  (22/09/2021)
  
Đính kèm toàn văn Nghị quyết
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030  (22/09/2021)
  
Đính kèm toàn văn Chỉ thị
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 36/2021)  (19/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 35/2021)  (13/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 34/2021)  (13/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm