SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
8
0
7
Tin tức sự kiện 03 Tháng Hai 2023 1:30:05 SA
Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (01/02/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đính kèm Thông báo sô 02/TB-TTTP-P1 ngày 31 tháng 01 năm 2023 của ...
Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (17/01/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn ...
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Hoàng, quận Bình Thạnh  (28/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Ngọc Loan, huyện Bình Chánh  (25/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phương, thành phố Thủ Đức  (20/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng, thành phố Thủ Đức  (20/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thông báo Kết luận Thanh tra về thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hoá và Thể thao tại phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức)  (13/12/2022)
  
Thông báo Kết luận Thanh tra về thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hoá và Thể thao tại phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) Đính kèm Thông báo số 108/TB-TTTP-P4 ngày 09 tháng 12 năm 2022, vui lòng xem chi tiết tại đây
Thông báo Kết luận Thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Quận Tân Phú  (12/12/2022)
  
Thông báo Kết luận Thanh tra về việc thanh tra quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn Quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Quận Tân Phú làm chủ đầu tư; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Quận ...
Chương trình công tác xã hội chủ đề “Mùa xuân cho em” – Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4  (12/12/2022)
  
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, thiết thực thực hiện nội dung “không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên” trong phong trào ...
Chuẩn bị đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính  (07/12/2022)
  
Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công chức liên quan ở địa phương tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét việc trả lời phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm