SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
3
7
0
Tin tức sự kiện 19 Tháng Mười 2019 7:27:57 SA
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Sài Gòn và việc thực hiện Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh  (16/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 808/UBND-KT ngày 07 tháng 8 năm 2019, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 294/QĐ-TTTP-P1 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Sài Gòn và việc thực hiện ...
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, đăng ký kê khai, nộp thuế đất, việc chuyển nhượng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ phần đất diện tích 10.115m2, tại phường Tân Hưng, quận 7  (08/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 2855/VP-NCPC ngày 16 tháng 7 năm 2019 và Văn bản số 3860/UBND-NCPC ngày 23 tháng 9 năm 2019, ngày 07 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 289/QĐ-TTTP-P4 ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện về nguồn ...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai về góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đối với mặt tại nhà, đất số 14, đường Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức  (01/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7784/VP-KT ngày 27 tháng 8 năm 2019, ngày 30 tháng 9 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 279/QĐ-TTTP-P4 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai về góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đối với ...
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 10 năm 2019)  (30/09/2019)
Chi tiết xem tại đây
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng  (06/09/2019)
Chi tiết xem tại đây
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018  (06/09/2019)
Chi tiết xem tại đây
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 9 năm 2019)  (04/09/2019)
Chi tiết xem tại đây
Ngày pháp luật tháng 8  (05/08/2019)
  
Ngày 05 tháng 8 năm 2019, tại buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 08, Thanh tra Thành phố đã phổ biến một số quy định của Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1003/TTCP-KHTH ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. ...
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 8 năm 2019)  (01/08/2019)
Chi tiết xem tại đây
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo  (30/07/2019)
  
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TTTP-VP ngày 11 tháng 01 năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, ngày 30 tháng 7 năm 2019, Thanh tra Thành phố đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm