SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
9
3
4
8
4
Tuyên Truyền Phổ Biến Pháp Luật về Khiếu Nại Tố Cáo 28 Tháng Tư 2017 7:21:46 SA
(TTTP) Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”  (01/09/2016)
  
Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 800/TTCP-PC ngày 21 tháng 4 năm 2016 và Kế hoạch số 2723/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm đánh giá toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện những nhiệm vụ đề ra của Đề án“Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu ...
(TTTP) Quận Tân Bình: Tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với chủ đề Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.  (02/08/2016)
  
Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Thanh tra quận phối hợp phòng Tư pháp quận và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật” với chủ đề Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ông Châu Văn La – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện ...
(TTTP) Những nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và tình hình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành  (06/07/2016)
I. Những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật BVMT năm 2014 Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT 2014) ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, gồm 20 chương và 170 điều. Luật BVMT 2014 kế thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT 2005; khắc phục những hạn chế của những điều ...
(TTTP) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đề án 1-1133)  (03/06/2016)
  
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH- BCĐ.ĐA ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 1-1133 về “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn thành phố, và để thiết thực chuẩn bị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án trên tại thành phố; Sáng ...
(TTTP) Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểi cuộc thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo"  (31/05/2016)
Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu cuộc thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo" Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu cuộc thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo"
(TTTP) Đề cương tuyên truyền phố biến pháp luật  (31/05/2016)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 3 Luật Hộ tịch 4 Luật Bảo hiểm xã hội 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ...
(TTTP) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn  (15/06/2015)
  
Sáng ngày 02/6/2015 tại Ủy ban nhân dân quận 7, Thanh tra thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2015 (Đề án 1-1133/QĐ-TTg). Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” (gọi tắt là ...
(TTTP) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn  (17/05/2015)
  
Sáng ngày 15/5/2015, tại Ủy ban nhân dân quận 12, Thanh tra thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2015 (Đề án 1-1133/QĐ-TTg). Ông Huỳnh Thanh Triều – Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra thành phố chủ trì hội nghị với sự tham gia của các đại diện nhân dân từ 06 phường trên ...
(TTTP) Kế hoạch Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Năm 2015  (13/05/2015)
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Năm 2015 Thực hiện Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, ...
(TTTP) Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg  (12/05/2015)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2015 BÁO CÁO Số: 49/BC- BCĐ.ĐA Kết quả thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn thành phố năm 2014. Thực hiện Văn bản số 2588/TTCP-PC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của ...
Tìm kiếm