SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
5
1
8
2
4
Tiếp công dân 16 Tháng Mười 2021 5:31:24 SA
Thông báo dời lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Thành phố  (02/06/2021)
  
Đính kèm Thông báo số 64/TB-TTTP ngày 02/6/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 6 năm 2021)  (01/06/2021)
  
Đính kèm Thông báo số 61/TB-TTTP-VP ngày 31/5/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính  (28/05/2021)
  
Đính kèm Thông báo số 59/TB-TTTP ngày 28/5/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 5 năm 2021)  (04/05/2021)
  
Đính kèm Thông báo số 44/TB-TTTP-VP ngày 29/4/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 4 năm 2021)  (31/03/2021)
  
Đính kèm Thông báo số 31/TB-TTTP-VP ngày 26/3/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 03 năm 2021)  (02/03/2021)
Đính kèm Thông báo số 20/TB-TTTP-VP ngày 26/02/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 02 năm 2021)  (03/02/2021)
Đính kèm Thông báo số 15/TB-TTTP-VP ngày 02/02/2021 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 01 năm 2021)  (04/01/2021)
Đính kèm Thông báo số 165/TB-TTTP-VP ngày 31/12/2020 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 12 năm 2020)  (30/11/2020)
Đính kèm Thông báo số 139/TB-TTTP-VP ngày 30/11/2020 của Thanh tra Thành phố
Lịch Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Thanh tra Thành phố (Tháng 11 năm 2020)  (04/11/2020)
Đính kèm Thông báo số 129/TB-TTTP-VP ngày 03/11/2020 của Thanh tra Thành phố

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm