SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
0
5
2
0
3
Thanh tra kinh tế xã hội 16 Tháng Bảy 2024 11:07:25 CH
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân  (28/08/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 28 tháng 8 năm 2020, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 165/QĐ-TTTP-P4 ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12  (01/07/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 121/QĐ-TTTP-P5 ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật ...
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng  (26/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 25 tháng 6 năm 2020, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 119/QĐ-TTTP-P1 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú  (07/05/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 07 tháng 5 năm 2020, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 80/QĐ-TTTP-P7 ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các ...
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ  (06/05/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 05 tháng 5 năm 2020, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 77/QĐ-TTTP-P2 ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực ...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7  (16/03/2020)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5530/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 13 tháng 3 năm 2020, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 30/QĐ-TTTP-P4 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật ...
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi  (06/12/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1200/UBND-NCPC ngày 14 tháng 11 năm 2019, ngày 06 tháng 12 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 359/QĐ-TTTP-P3 ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Củ Chi. - ...
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh  (02/12/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1200/UBND-NCPC ngày 14 tháng 11 năm 2019, ngày 02 tháng 12 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 352/QĐ-TTTP-P7 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn ...
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện nội dung vụ việc sự cố công trình xây dựng tại Dự án xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà, thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ  (12/11/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 3907/UBND-NCPC ngày 24 tháng 9 năm 2019, ngày 11 tháng 11 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 331/QĐ-TTTP-P1 ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện nội dung vụ việc sự cố công trình xây dựng tại Dự án xây dựng ...
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Sài Gòn và việc thực hiện Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh  (16/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 808/UBND-KT ngày 07 tháng 8 năm 2019, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 294/QĐ-TTTP-P1 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Sài Gòn và việc thực hiện ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm