SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
3
4
1
Thanh tra kinh tế xã hội 19 Tháng Mười 2019 7:15:39 SA
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Sài Gòn và việc thực hiện Dự án nâng cấp Nhà máy lọc dầu Cát Lái của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh  (16/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 808/UBND-KT ngày 07 tháng 8 năm 2019, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 294/QĐ-TTTP-P1 ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Sài Gòn và việc thực hiện ...
Công bố Quyết định thanh tra toàn diện về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, đăng ký kê khai, nộp thuế đất, việc chuyển nhượng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ phần đất diện tích 10.115m2, tại phường Tân Hưng, quận 7  (08/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 2855/VP-NCPC ngày 16 tháng 7 năm 2019 và Văn bản số 3860/UBND-NCPC ngày 23 tháng 9 năm 2019, ngày 07 tháng 10 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 289/QĐ-TTTP-P4 ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện về nguồn ...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai về góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đối với mặt tại nhà, đất số 14, đường Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức  (01/10/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7784/VP-KT ngày 27 tháng 8 năm 2019, ngày 30 tháng 9 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 279/QĐ-TTTP-P4 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai về góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đối với ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Khu công nghiệp An Hạ và Khu chế xuất Linh Trung II  (20/07/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1072/UBND-KT ngày 26 tháng 3 năm 2019, ngày 19 tháng 7 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 199/QĐ-TTTP-P5 ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra các nội dung Kiểm toán Nhà nước đề nghị tại Báo cáo Kiểm toán đối với Khu công ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân quận 3  (19/04/2019)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018, ngày 19 tháng 4 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 110/QĐ-TTTP-P1 ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp  (19/04/2019)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 114/QĐ-TTTP-P2 ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu và ...
Kết luận thanh tra dự án Xây dựng hạ tầng Khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2 do Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh làm chủ đầu tư  (17/04/2019)
Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Thanh tra Thành phố ban hành Kết luận thanh tra số 42/KL-TTTP-P4 về thanh tra toàn diện Dự án Xây dựng hạ tầng Khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2 do Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thịnh làm chủ đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Cách Mạng tại Văn bản số 2644/VP-NCPC ...
Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Phong Phú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh  (01/04/2019)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018, ngày 01 tháng 4 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 102/QĐ-TTTP-P5 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Trưng Vương  (04/03/2019)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018, ngày 04 tháng 3 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 56/QĐ-TTTP ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Công an thành phố  (28/02/2019)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018, ngày 28 tháng 02 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 52/QĐ-TTTP-P4 ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chánh Thanh tra Thành phố về thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm