SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
2
4
9
9
1
4
Thanh tra kinh tế xã hội 17 Tháng Giêng 2019 1:47:33 SA
Công bố Quyết định thanh tra tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên  (10/01/2019)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5983/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018. Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TTTP-P7 ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí ...
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải và Thanh tra Sở Giao thông vận tải  (09/01/2019)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 1206/VP-NCPC ngày 21 tháng 12 năm 2018. Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định thanh tra số 345/QĐ-TTTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành quy định của Đảng và của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ tại Sở ...
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc Dự án Xây dựng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh  (19/11/2018)
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 36/KLTT-TTTP-P5 việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc Dự án Xây dựng Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm văn bản) Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 12652/VP-NCPC về xử lý kết luận ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp  (18/05/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 103/QĐ-TTTP-P7 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc Thanh tra trách nhiệm Ban Đổi mới quản lý doanh ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra toàn diện tình hình hoạt động Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận  (14/05/2018)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 404/VP-NCPC ngày 10 tháng 5 năm 2018. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 99/QĐ-TTTP-P6 ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện tình hình hoạt động Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Bà ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Sở Du lịch  (13/04/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 13 tháng 04 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 73/QĐ-TTTP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (11/04/2018)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 3245/VP-NCPC ngày 30 tháng 3 năm 2018. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 75/QĐ-TTTP-P2 ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận  (10/04/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 10 tháng 04 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 68/QĐ-TTTP-P6 ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân quận Tân Phú  (22/03/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 22 tháng 03 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 56/QĐ-TTTP-P5 ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực ...
(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra  (22/03/2018)
Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 22 tháng 03 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 59/QĐ-TTTP-P8 ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm