SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
0
5
1
7
8
Quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo 16 Tháng Bảy 2024 10:54:24 CH
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (15/07/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND Thành phố
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018  (18/04/2019)
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018. Nghị định bao gồm 4 chương, 25 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 (đính kèm toàn văn Nghị định).
Luật Tố cáo năm 2018  (11/01/2019)
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội thông qua Luật Tố cáo năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (đính kèm toàn văn Luật Tố cáo năm 2018).
(TTTP) Vì sao chưa nhận tố cáo qua điện thoại, fax, thư điện tử?  (18/08/2017)
  
TPO - Mặc dù không xem xét, giải quyết đối với tố cáo qua điện thoại, fax, hộp thư điện tử theo quy trình giải quyết tố cáo, Chính phủ cho rằng những hành vi vi phạm pháp luật được phản ánh qua điện thoại, fax, hộp thư điện tử cần phải được các cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý phục vụ yêu cầu công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm ...
(TTTP) Tố cáo qua fax, email, điện thoại, nặc danh: Nhiều ý kiến trái chiều  (10/03/2017)
  
Cập nhật: 10/03/2017 06:22 (Thanh tra)- Có nên bổ sung quy định tố cáo (TC) bằng các hình thức fax, email, điện thoại? Việc giải quyết TC nặc danh thế nào? Bảo vệ người TC ra sao? Đây là những vấn đề được tập trung thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Pháp luật thẩm tra Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều ...
(TTTP) Không giải quyết khiếu nại sẽ bị kiện hành chính  (07/10/2016)
(PLo)- Theo Điều 5 Luật Khiếu nại (KN) 2011, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KN, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết KN được thi ...
Tìm kiếm