SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
2
8
1
8
4
Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính 24 Tháng Chín 2022 11:02:48 CH
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính  (05/05/2020)
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành ...
Tìm kiếm