SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
7
3
3
3
1
7
Hoạt động ngành 28 Tháng Năm 2018 12:55:40 SA
(TTTP) Triển khai thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức  (24/04/2018)
Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Thanh tra Thành phố ban hành Thông báo số 40/TB-TTTP-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây: Thông báo, Quy định
(TTTP) Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2018 của Khối Thi đua 5 - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố  (13/04/2018)
  
Thực hiện Công văn số 2244/VP-TH ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về chia cụm, khối và phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách cụm, khối thi đua Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2018; Kế hoạch số 55/KH-KTĐ5 ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Khối Thi đua 5 về tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua ...
(TTTP) Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2017  (02/04/2018)
  
Thực hiện Kế hoạch số 2113/KH-VP ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2017, Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Thanh tra Thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 5 năm 2017 và đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 5 (Phòng ...
(TTTP) Khai giảng lớp nghiệp vụ Thanh tra viên Khóa 2 năm 2018  (20/03/2018)
  
Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-SNV ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Sở Nội vụ về cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên năm 2018; Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Thành phố phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra và Sở Nội vụ đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên Khóa 2 năm 2018 tại Văn phòng đại diện ...
(TTTP) Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập giai đoạn 2017-2018 (Đợt 2)  (05/01/2018)
  
Tiếp nối các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch số 42/KH-TTTP ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra thành phố về tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập giai đoạn 2017-2018, ngày 05 tháng 01 năm 2018 Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập (đợt ...
(TTTP) Hội nghị Tổng khối Thi đua 1  (02/01/2018)
  
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 1 và đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 1 (Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 tại Nhà khách Hương Sen, Quận 1. Mở đầu buổi Hội nghị đại diện Văn ...
(TTTP) Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập giai đoạn 2017-2018  (29/12/2017)
  
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7327/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2017 về hướng dẫn và tập huấn việc kê khai tài sản theo quy định pháp luật; Kế hoạch số 42/KH-TTTP ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra thành phố về tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập giai đoạn 2017-2018, Thanh ...
(TTTP) Hội nghị Tổng kết Khối Thi đua 5 (Văn phòng)  (29/12/2017)
  
Thực hiện Công văn số 14991/VP-TH ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về chuẩn bị tổng kết công tác văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2017; Kế hoạch số 01/KH-KTĐ5 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Khối Thi đua 5 về công tác thi đua năm 2017. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Thanh tra ...
(TTTP) Tiêu chí thang điểm thi đua năm 2017  (17/11/2017)
Trên cơ sở Tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2017 áp dụng cho ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Văn bản số 2732/TTCP-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2017; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại thành phố, ...
(TTTP) HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  (27/10/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017, Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 26 tháng 10 năm 2017. Hội nghị có sự tham dự của gần 130 lượt người là lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo thanh tra và lực lượng công chức, chuyên viên trực tiếp tham gia ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm