SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
8
1
5
Hoạt động ngành 03 Tháng Hai 2023 1:34:35 SA
Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh  (05/09/2022)
  
Thực hiện Thông báo số 67/TB-TTTP-VP ngày 20 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất ...
Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (27/06/2022)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ...
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2  (27/06/2022)
  
Thực hiện Thông báo số 34/TB-TTTP-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các ...
Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022  (27/06/2022)
  
Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TTTP-VP của Thanh tra Thành phố về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; ngày 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với 20 đồng chí công chức thuộc Thanh tra Thành phố. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo ...
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2022  (20/05/2022)
  
Đính kèm Thông báo số 49/TB-TTTP-VP, số 50/TB-TTTP-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII); chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; thông tin tình hình nội bộ Nga - Ukraine  (10/05/2022)
  
Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố về nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); Vào lúc 14 giờ, ngày ...
Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các phòng thuộc Thanh tra Thành phố và trao thưởng tổng kết thi đua năm 2021  (25/04/2022)
  
Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Thanh tra Thành phố đã diễn ra buổi lễ tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa các phòng thuộc Thanh tra Thành phố và trao thưởng tổng kết thi đua năm 2021. Về đăng ký thi đua và nội dung giải pháp, sáng kiến, tập thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố đã thống nhất, quyết ...
Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý đến năm 2025  (19/04/2022)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 457-KH/ĐU ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành ...
Chỉ thị của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (28/01/2022)
  
Đính kèm Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2021 của Thành ủy.
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (22/12/2021)
  
Đính kèm Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm