SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
0
1
2
5
7
Hoạt động ngành 25 Tháng Chín 2023 4:16:54 SA
Điểm tin công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và diện cơ quan quản lý  (22/08/2023)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, huyện, ...
Điểm tin về phát động các phong trào thi đua  (18/05/2023)
  
Tiếp nối những kết quả đã đạt được của năm 2022, kế thừa những thành tựu đã đạt được; đồng thời phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cùng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Ngành, cơ quan trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thanh tra trong ...
Điểm tin công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (24/03/2023)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 777-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai rà soát, bổ ...
Điểm tin Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra Thành phố theo Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh  (21/02/2023)
  
Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ...
Điểm tin công bố Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh  (05/09/2022)
  
Thực hiện Thông báo số 67/TB-TTTP-VP ngày 20 tháng 7 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và thống nhất ...
Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý nhiệm kỳ kế tiếp  (27/06/2022)
  
Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 514-KH/ĐU ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện ...
Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2  (27/06/2022)
  
Thực hiện Thông báo số 34/TB-TTTP-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 về lựa chọn giới thiệu công chức thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2; qua quá trình triển khai thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã xem xét, lựa chọn dựa trên các ...
Công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022  (27/06/2022)
  
Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TTTP-VP của Thanh tra Thành phố về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; ngày 21 tháng 6 năm 2022, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký quyết định chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với 20 đồng chí công chức thuộc Thanh tra Thành phố. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy, lãnh đạo ...
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2022  (20/05/2022)
  
Đính kèm Thông báo số 49/TB-TTTP-VP, số 50/TB-TTTP-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XIII); chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; thông tin tình hình nội bộ Nga - Ukraine  (10/05/2022)
  
Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố về nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); Vào lúc 14 giờ, ngày ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm