SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
0
9
4
7
Hoạt động ngành 22 Tháng Tám 2023 7:30:00 SA

Điểm tin công bố Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và diện cơ quan quản lý

        Căn cứ Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận, huyện, thành phố Thủ Đức, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thành phố và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

       - Ngày 04 tháng 8 năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Quyết định số 2921-QĐ/BTCTU về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031.

       - Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã ký Quyết định số 988-QĐ/ĐU về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên chi bộ của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2027 và Quyết định số 219/QĐ-TTTP về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031.

      - Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đã tổ chức công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và diện cơ quan quản lý.

      Đến tham dự buổi Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Thành phố; các đồng chí Lãnh đạo cấp phòng, các đồng chí Chi ủy chi bộ và toàn thể công chức cơ quan.

 (Đồng chí Mai Quốc Khánh, Chánh Văn phòng

công bố quyết định phê duyệt quy hoạch)

 

       Theo Quyết định số Quyết định số 2921-QĐ/BTCTU ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Ban Tổ chức Thành ủy về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031, quyết định:

       1. Đối với giai đoạn 2021 - 2026:

        - Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Thành phố đối với 01 đồng chí.

       2. Đối với giai đoạn 2026 - 2031:

       - Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Thành phố đối với 03 đồng chí.

      Theo Quyết định số 988-QĐ/ĐU ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên chi bộ của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2027, quyết định:

       1. Đối với nhiệm kỳ 2022 - 2025:

       - Bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ đối với 01 đồng chí.

       2. Đối với nhiệm kỳ 2025 - 2027:

       - Bổ sung quy hoạch chức danh Chi ủy viên Chi bộ đối với 01 đồng chí.

      Theo Quyết định số 219/QĐ-TTTP ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Chánh Thanh tra Thành phố về phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của cơ quan Thanh tra Thành phố giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031, quyết định:

       1. Đối với giai đoạn 2021 - 2026:

       - Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương đối với 01 đồng chí.

       2. Đối với giai đoạn 2026 - 2031:

       - Bổ sung quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương đối với 02 đồng chí.

Nguồn: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Văn phòng


Số lượt người xem: 1220    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm