SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
6
7
4
3
5
Hoạt động ngành 20 Tháng Năm 2022 10:00:00 SA

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2022

 Đính kèm Thông báo số 49/TB-TTTP-VP, số 50/TB-TTTP-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố


Số lượt người xem: 437    

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm