SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
7
6
7
0
9
8
Hoạt động chính trị đoàn thể 28 Tháng Sáu 2022 3:26:32 CH
Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xuất sắc năm 2021  (19/05/2022)
  
Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng; làm ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  (04/05/2022)
  
Đính kèm Kế hoạch số 494-KH/ĐU ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2015” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/07/2021)
  
Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”, ngày 06 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2244/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên ...
Tinh thần tương thân, tương ái của Công đoàn Thanh tra Thành phố giữa đại dịch Covid-19  (26/07/2021)
  
Truyền thống nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam đã được hun đúc, đắp bồi qua nhiều thế hệ. Ở giai đoạn lịch sử nào cũng có những biểu hiện cụ thể, thắm thiết tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Có thể thấy vài năm gần đây, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức, từ hạn mặn, lũ chồng lũ, bão chồng ...
Kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021)  (21/07/2021)
  
Nguồn:Ban Tuyên giáo Thành ủy
Nội dung tuyên truyền trong tháng 6 năm 2021 nhân dịp Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05  (17/06/2021)
Đính kèm bài viết Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc https://www.facebook.com/486892765414433/posts/997090347728003/?%20sfnsn=mo Bài viết Phê phán những nhận thức lệch lạc về tư tưởng Hồ Chí Minh ...
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Thành phố Hồ CHí Minh  (19/05/2021)
  
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Ngay từ ngày xa xưa ông, cha ta đã rất quan tâm đến việc đối phó với thiên tai bão, lũ để phát triển sản xuất, phát triển đất nước. Nhiều công trình trị thủy, đặc biệt là hệ thống đê điều đã được xây dựng và tu bổ để đối phó với lũ, lụt nhằm bảo vệ sản xuất, an toàn tính ...
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"  (31/03/2021)
  
Thể lệ cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" Địa chỉ website của cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx
HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (04/4/1955 – 04/4/2020)  (30/03/2021)
  
Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 04 tháng 4 năm 1955 (theo Nghị định số 130/NV/DC/NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ). Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, các thế hệ luật gia Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng với sự phát triển đi lên của đất nước và dân tộc Việt Nam. ...
Tài liệu tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  (24/03/2021)
  
Đính kèm Kế hoạch số 208-KH/ĐU ngày 17/3/2021 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố và Đề cương tuyên truyền

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm