SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
0
5
2
2
0
Hoạt động chính trị đoàn thể 19 Tháng Giêng 2024 9:20:00 SA

Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương

Thực hiện Kết luận số 453-KL/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương định hướng sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo mô hình tổ chức dưới phường, xã, thị trấn đúng quy định của Trung ương, chỉ còn 01 cấp là “khu phố, ấp”, không duy trì tổ dân phố, tổ nhân dân bên dưới khu phố, ấp; góp phần trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; tinh gọn số tổ chức dưới phường, xã, thị trấn; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, thực hiện theo quy ước cộng đồng dân cư; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Việc sắp xếp khu phố, ấp căn cứ trên số hộ thực tế quy mô số hộ (khu phố quy mô từ 500 hộ trở lên, ấp từ 350 hộ trở lên), địa giới, ranh giới khu phố, ấp để chia nhỏ hoặc thành lập mới khu phố mới, ấp mới nhưng không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp.

Khi sắp xếp sẽ có 5 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước gồm: Bí thư; Trưởng khu phố, ấp; Trưởng Ban công tác mặt trận; Chi hội trưởng Phụ nữ và Bí thư Chi đoàn thanh niên.

Sau khi hoàn thành công tác sắp xếp khu phố, ấp, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được kiện toàn. Nhân sự tham gia hoạt động khu phố, ấp do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể phường, xã, thị trấn lựa chọn, đảm bảo theo quy định, công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý; ưu tiên những người đang tham gia công tác tại khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân trước khi sắp xếp.

Phương thức tổ chức sinh hoạt tại các khu phố, ấp gắn với triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhưng không làm phát sinh việc xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố, ấp; qua đó phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nguồn: Bộ phận pháp chế, tổng hợp.


Số lượt người xem: 1114    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm