SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
6
3
8
2
9
Hoạt động chính trị đoàn thể 20 Tháng Sáu 2023 2:20:00 CH

Điểm tin Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố cùng toàn thể đảng viên, công chức cơ quan Thanh tra Thành phố. 

Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua đó đánh giá mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục; mở đầu Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức cơ quan đã xem đoạn clip về kết quả hoạt động của Đảng bộ Thanh tra Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đến nay.


 

 

 

 

 

(Các đồng chí đảng viên, công chức xem đoạn clip về kết quả hoạt động của Đảng bộ Thanh tra Thành phố giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025)


Đồng thời, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu nhiệm vụ mới; đồng chí Phạm Văn Nghì, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra Thành phố đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố đến năm 2025 tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố để Đảng ủy, Chi ủy tập trung lãnh đạo bám sát các nội dung đã đề ra.

 

ồng chí Phạm Văn Nghì, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra Thành phố triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2023)

Nhằm thể hiện vai trò của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đồng thời giới thiệu những giải pháp công tác Đảng có hiệu quả tại chi bộ trong thời gian qua, qua đó tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đảng; do đó đề nghị Hội nghị tham gia ý kiến nhằm góp phần trong việc khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, giới thiệu, chia sẽ những cách làm hay để công tác xây dựng đảng tại chi bộ, đảng bộ luôn đạt hiệu quả cao.

Chi Bộ Văn phòng với nội dung tham luận Nguyên nhân và giải pháp khắc phục một số vụ việc còn chậm như: thẩm định và ban hành Kết luận thanh tra, xử lý đơn, một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

 

 

 


(Đồng chí Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng

 trình bày tham luận tại hội nghị)

Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 và Công đoàn cơ sở Thanh tra Thành phố với nội dung tham luận “Giải pháp thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiệnChỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

 

 

(Đồng chí Lâm Thành Đức, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công đoàn
Thanh tra Thành phố trình bày tham luận tại hội nghị)

 

 

 

 

 

 

(Đồng chí Nguyễn Huỳnh Thiết Trung, Chi ủy viên chi bộ, Phó Trưởng phòng 2

 trình bày tham luận tại hội nghị)

Tại buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã phát biểu chỉ đạo; Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của toàn thể đảng viên công chức cơ quan bằng sự sáng tạo, năng động, tích cực đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao cũng như tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và các hoạt động do Đảng ủy Khối phát động. Bên cạnh đó, đồng chí phát biểu chỉ đạo và định hướng một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

(1) Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền: muốn thực hiện được các nhiệm vụ được giao, trước hết cán bộ, công chức phải nắm và hiểu rõ nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận mà cấp ủy các cấp đề ra… trong thời gian tới tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14…

(2) Tập trung công tác phát triển đảng viên, tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng nguồn quần chúng ngoài đảng để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(3) Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Thanh tra Thành phố đã thực hiện rất tốt công trình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan và các phòng. Tuy nhiên, khi xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là các công trình bên ngoài mà còn là việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực tế công việc hằng ngày, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về học tập theo Bác.

(4) Về công tác kiểm tra, giám sát: cần tập trung thực hiện việc kiểm tra, giám sát trong nội bộ cơ quan, kiểm tra, giám sát không chỉ là việc chỉ ra khuyết điểm mà từ việc nhìn nhận được các sai sót để tìm ra nguyên nhân, giải pháp thực hiện tốt hơn.

(5) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng.

(6) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao.

(7) Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, sáng kiến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã đăng ký.

  
(Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và sẽ bổ sung vào chương trình công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực với quyết tâm cao nhất của toàn đảng bộ; do đó, toàn thể đảng viên, công chức cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, 100% đảng viên biểu quyết Thông qua Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ Thanh tra Thành phố về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Nguồn: Bộ phận Tổ chức - Văn phòng


Số lượt người xem: 1209    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm