SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
5
2
0
5
2
Hội thi 27 Tháng Bảy 2021 1:35:00 CH

Thông báo về việc dời Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2021

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Thanh tra Thành phố Hố Chí Minh ban hành Vän bán số 925/TTTP-VP về dời thời gran triển khai vòng thi trực tuyến Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhüng” näm 2021 từ ngày 05/7/2021 đến ngày 03/9/2021 sang thời gian từ ngày 02/8/2021 đến ngày 26/9/2021 và thời gian gửi video clip tham gia thi vòng loại phần thi tập thể được kéo dài đến ngày 20/9/2021.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính quyền và Nhân dân trên địa bàn Thành phố đang tập trung, nỗ lực cho công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, Ban Tổ chức Hội thi thông báo tiếp tục dời thời gian triển khai vòng thi trực tuyến Hội thi. Thời gian tổ chức thi sẽ được thông báo đến các đơn vị sau.

Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các đơn vị phối hợp  thông tin về Hội thi đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hội viên, thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân tại địa phương để biết.

 

(Đính kèm Văn bản số 1073/TTTP-VP ngày 27/7/2021 của Thanh tra Thành phố)

 

 


Số lượt người xem: 1970    
Tìm kiếm