SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
0
0
9
7
0
Giải quyết khiếu nại tố cáo 25 Tháng Chín 2023 2:38:21 SA
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Hoàng, quận Bình Thạnh  (28/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Ngọc Loan, huyện Bình Chánh  (25/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phương, thành phố Thủ Đức  (20/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phượng, thành phố Thủ Đức  (20/12/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Sang, thành phố Thủ Đức  (11/11/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Mít và bà Lê Thị Hương, Quận 8  (05/11/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Dẩu, bà Nguyễn Thị Sáu, huyện Nhà Bè  (16/10/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phạm Đình Khương, huyện Bình Chánh  (08/10/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, thành phố Thủ Đức  (23/09/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Tám và bà Đỗ Thị Bê, huyện Bình Chánh  (20/09/2022)
  
Đính kèm Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm