SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
5
1
8
4
0
Cải cách hành chính 16 Tháng Mười 2021 5:39:16 SA
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 39/2021)  (12/10/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 38/2021)  (04/10/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 37/2021)  (27/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030  (22/09/2021)
  
Đính kèm toàn văn Nghị quyết
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030  (22/09/2021)
  
Đính kèm toàn văn Chỉ thị
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 36/2021)  (19/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 35/2021)  (13/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 34/2021)  (13/09/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 33/2021)  (23/08/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 32/2021)  (17/08/2021)
  
Đính kèm nội dung bản tin

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm