SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
2
8
1
0
8
Cải cách hành chính 24 Tháng Chín 2022 10:36:30 CH
Bài viết "Sổ tay nghiệp vụ giải quyết tố cáo"  (08/08/2022)
  
1. Sự cần thiết phải xây dựng sáng kiến “Sổ tay nghiệp vụ giải quyết tố cáo” Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan ...
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 27/2022)  (04/08/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025  (20/05/2022)
  
Đính kèm nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" tại Thành phố Hồ Chí Minh  (18/05/2022)
https://tuoitre.vn/thang-hanh-dong-tu-15-5-88-thu-tuc-hanh-chinh-o-tp-hcm-duoc-giai-quyet-trong-ngay-20220516134105485.htm
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" tại Thanh tra Thành phố  (11/05/2022)
  
(Đính kèm Kế hoạch số 18/KH-TTTP ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Thành phố)
Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước  (13/04/2022)
  
Lịch tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 2022  (05/04/2022)
  
Đính kèm Thông báo số 31/TB-TTTP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Thanh tra Thành phố
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 06/2022)  (22/02/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra Thành phố trong giai đoạn hiện nay  (15/02/2022)
  
Tuyền truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chống tham nhũng là một trong những kênh cần triển khai thực hiện trong cải cách hành chính để góp phần quán triệt đến cán bộ, công chức chỉ số PAPI – chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam nói chung, nhất là về các nội dung chính như: sự công khai, minh bạch; trách nhiệm ...
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 05/2022)  (14/02/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm