SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
3
9
3
5
3
Cải cách hành chính 21 Tháng Tư 2024 2:30:25 CH
Bản tin cải cách hành chính số 02/2024  (19/02/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính số 01/2024  (19/02/2024)
  
Xem chi tiết tại đây
Bảng tin điện tử cải cách hành chính số 47/2023  (20/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bảng tin điện tử cải cách hành chính số 47/2023  (20/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bảng tin điện tử cải cách hành chính số 47/2023  (19/12/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023  (19/12/2023)
  
Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023: 97,5%
Bảng tin điện tử cải cách hành chính số 45/2023  (20/11/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quý 3 năm 2023  (25/10/2023)
  
Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố Quý 3 năm 2023. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp. Xem chi tiết tại đây: link ...
Bảng tin điện tử cải cách hành chính số 36/2023  (20/09/2023)
Xem chi tiết tại đây.
Bảng tin điện tử cải cách hành chính số 30/2023  (15/08/2023)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm