SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
0
0
9
5
0
Cải cách hành chính 25 Tháng Chín 2023 2:31:09 SA
Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính  (07/06/2023)
  
(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính (CCHC) ở các sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 – 2025. Kế hoạch nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện CCHC của thành phố ...
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 20/2023)  (27/05/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 19/2023)  (20/05/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 18/2023)  (13/05/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 17/2023)  (05/05/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 08/2023)  (28/04/2023)
Xem bản tin tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 15/2023)  (22/04/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 14/2023)  (15/04/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 13/2023)  (08/04/2023)
  
Xem chi tiết tại đây
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 12/2023)  (01/04/2023)
  
Xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm