SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
5
9
0
Cải cách hành chính 03 Tháng Hai 2023 12:03:09 SA
Ý nghĩa logo cải cách hành chính  (11/11/2022)
Đính kèm file
Bộ nhận diện của Bộ phận một cửa  (11/11/2022)
Đính kèm file
Lịch tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính quý IV năm 2022  (01/11/2022)
  
Đính kèm Thông báo số 92/TB-TTTP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Thanh tra Thành phố
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 41/2022)  (24/10/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Video clip tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Thanh tra Thành phố - Chi đoàn cơ sở Thanh tra Thành phố  (18/10/2022)
  
Xem video clip: click tại đây
Video clip tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Thanh tra Thành phố - Liên phòng: 2, 4, 6, 8  (17/10/2022)
  
Xem video clip: ckick tại đây
Video clip tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Thanh tra Thành phố - Liên phòng: 1, 3, 5, 7  (17/10/2022)
  
Xem click tại đường link: click
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 39/2022)  (10/10/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 38/2022)  (05/10/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin
Bản tin cải cách hành chính của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (số 37/2022)  (26/09/2022)
  
Đính kèm nội dung bản tin

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm