SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
1
5
2
Cải cách hành chính 19 Tháng Mười 2019 6:13:07 SA
Ngày pháp luật tháng 6  (03/06/2019)
  
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, tại buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 06, Thanh tra Thành phố đã phổ biến một số quy định tại Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019). Theo đó, báo cáo viên đã ...
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố  (15/05/2019)
Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố (bãi bỏ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc ...
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  (06/05/2019)
  
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 05, Thanh tra Thành phố đã thông tin các nội dung về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Thành phố. Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã giới thiệu một số nội dung ...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tại Thanh tra Thành phố  (17/04/2019)
Ngày 12 tháng 02 năm 2019, Thanh tra Thành phố ban hành Kế hoạch số 04/KH-TTTP về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Thanh tra Thành phố. Xem nội dung Video tại đây
Tuyên truyền các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính  (01/04/2019)
Ngày 01 tháng 4 năm 2019, tại buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 04, Thanh tra Thành phố đã phổ biến Văn bản số 865/UBND-KSTT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, báo cáo viên đã giới thiệu 05 mô hình, sáng kiến ...
Tổng kết cải cách hành chính năm 2018 và phổ biến nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  (04/03/2019)
  
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, tại buổi sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 03, Thanh tra Thành phố đã thông tin kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức. Qua đoạn phim tổng kết các kết quả đạt được và còn tồn tại của năm 2018, lãnh đạo Thanh tra Thành phố đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ ...
Những nội dung cơ bản của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao  (12/11/2018)
Xem tại đây
(TTTP) Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (đợt 2)  (09/08/2018)
  
Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (đợt 2). Hội nghị được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách ...
(TTTP) Phổ biến Quy định về đề án xác định chỉ số cải cách hành chính, quy định thực hiện xin lỗi.  (01/08/2018)
  
Nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước hiện nay, ngày 30 tháng 7 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban – ngành, Ủy ban nhân dân quận – ...
(TTTP) Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động  (30/07/2018)
Xem tại đây. Quy định

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm