SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
2
4
9
7
0
6
Cải cách hành chính 17 Tháng Giêng 2019 12:58:16 SA
Những nội dung cơ bản của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao  (12/11/2018)
Xem tại đây
(TTTP) Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (đợt 2)  (09/08/2018)
  
Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (đợt 2). Hội nghị được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách ...
(TTTP) Phổ biến Quy định về đề án xác định chỉ số cải cách hành chính, quy định thực hiện xin lỗi.  (01/08/2018)
  
Nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước hiện nay, ngày 30 tháng 7 năm 2018, Thanh tra Thành phố tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban – ngành, Ủy ban nhân dân quận – ...
(TTTP) Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động  (30/07/2018)
Xem tại đây. Quy định
(TTTP) Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ  (27/07/2018)
  
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm ...
(TTTP) Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Thanh tra Thành phố  (07/02/2018)
  
Thực hiện chỉ đạo của Chánh Thanh tra, ngày 05 tháng 02 năm 2018, Văn phòng đã triển khai các nội dung cơ bản của Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Thanh tra Thành phố đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan vào ngày pháp luật tháng 02 năm 2018. Với chủ đề trọng tâm “thực hiện cải cách hành chính gắn ...
(TTTP) Chỉ sô cải cách hành chính năm 2017  (23/01/2018)
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BNV phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Xem tại đây
(TTTP) Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ  (11/12/2017)
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; việc ban hành Chỉ thị đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, trách nhiệm của ...
(TTTP) Cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền  (15/08/2017)
Soạn bài viết Chỉnh sửa bài viết Quản trị tin tức (HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định về thang điểm thi đua thực hiện Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. ...
(TTTP)Tiếp thị dịch vụ công trực tuyến từ phường xã  (08/08/2017)
  
Thứ Ba, 8/8/2017 09:57 Kết quả việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại TPHCM chưa thực sự được như kỳ vọng. Người dân vẫn bối rối khi tương tác trực tuyến với chính quyền. Trước tình hình trên, TP đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả. Trong đó, phổ biến dịch vụ công trực tuyến ngay từ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm