SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
6
3
6
0
0
Công khai Kết luận Thanh tra 21 Tháng Hai 2024 2:47:40 CH
Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Du lịch  (06/02/2024)
  
Thông báo số 23/TB-TTTP-P3 ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Du lịch trong về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra quản lý, sử dụng tài chính và việc thực hiện Chương trình kích cầu du lịch sau đại dịch Covid 19 tại Sở Du lịch (đính kèm Thông ...
Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (01/02/2024)
  
Thông báo kết luận thanh tra số 21/TB-TTTP-P2 ngày 01 tháng 2 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự ...
Thông báo kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè  (01/02/2024)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 22/TB-TTTP-P7 ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại Ủy ban nhân dân huyện Nhà ...
Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5  (23/01/2024)
  
Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5. (đính kèm Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023, xem chi tiết tại đây )
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, thành phố Thủ Đức do công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư  (04/12/2023)
  
Thông báo số 163/TB-TTTP-P4 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra về thanh tra thực hiện Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, thành phố Thủ Đức do công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư. (đính kèm Thông báo số 163/TB-TTTP-P4 ngày 30 tháng 11 năm 2023, xem chi tiết tại đây)
Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo  (02/11/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 153/TB-TTTP-P3 ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo. (đính kèm Thông báo Kết luận ...
Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức niên độ 2021 - 2022  (12/10/2023)
  
Thông báo kết luận thanh tra số 143/TB-TTTP-P4 ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và việc quản lý nhà, ...
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại Ủy ban nhân dân Quận 6  (08/09/2023)
  
Thông báo số 130/TB-TTTP-P6 ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; việc quản lý, sử ...
Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại Dự án tạo Quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè  (31/08/2023)
  
Thông báo số 127/TB-TTTP-P3 ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất được thu hồi tại Dự án tạo Quỹ đất đô thị cho Thành phố, dọc đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc xã Phước Kiển và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. (đính kèm Thông báo số 127/TB-TTTP-P3, xem chi tiết tại đây)
Thông báo Kết luận về thanh tra toàn diện Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Thành phố do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao làm chủ đầu tư  (25/08/2023)
  
Thông báo Kết luận thanh tra số 121/TB-TTTP-P1 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về thanh tra toàn diện Dự án khu nhà ở và dịch vụ chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Thành phố do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Công nghệ cao làm chủ đầu tư (Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra số 121/TB-TTTP-P1, xem chi tiết tại đây)

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm