SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
0
4
9
4
6
Chuyển đổi số 13 Tháng Sáu 2024 2:25:00 CH

Tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Vận động công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng chủ động cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed, đồng thời tham gia hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng công cụ i-Speed2 để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G.

Xem chi tiết tại đây

 https://speedtest.vn/gioi-thieu


Số lượt người xem: 78    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm