SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
7
0
5
2
7
2
Chuyển đổi số 06 Tháng Sáu 2024 2:25:00 CH

Tài liệu về tuyên truyền Đề án 06 và ứng dụng VNeID

- Hướng dẫn kích hoạt tài khoản và ứng dụng định danh điện tử: xem chi tiết tại đây.

- Website hướng dẫn và hỗ trợ Đề án 06: xem chi tiết tại đây.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền: xem chi tiết tại đây.


Số lượt người xem: 115    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm