SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
6
3
7
8
5
Công khai Kết luận Thanh tra 23 Tháng Giêng 2024 3:20:00 CH

Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5

Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Quận 5.

(đính kèm Kết luận số 113/KL-TTTP-P1 ngày 14 tháng 12 năm 2023, xem chi tiết tại đây )


Số lượt người xem: 352    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm