SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
0
1
2
3
9
Công khai Kết luận Thanh tra 18 Tháng Năm 2023 7:45:00 SA

Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

 Thông báo số 43/TB-TTTP-P6 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Thành phố về Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
(đính kèm Thông báo số 43/TB-TTTP-P6 ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra Thành phố, xem chi tiết tại đây)


Số lượt người xem: 769    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm