SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
5
9
9
Công khai Kết luận Thanh tra 07 Tháng Mười Hai 2022 3:20:00 CH

Thông báo Kết luận thanh tra về toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thông mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư

 Thông báo Kết luận thanh tra về toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý xây dựng nông thông mới xã Bà Điểm làm chủ đầu tư.
(Đính kèm Thông báo số 107/TB-TTTP-P7 ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây)


Số lượt người xem: 541    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm